Odluka o rasporedu sredstava Proračuna Grada Opatije za financiranje javnih potreba u 2023. godini

Odluka o rasporedu sredstava Proračuna Grada Opatije za financiranje javnih potreba u 2023. godini nalazi se u priloženom dokumentu.

Priloženi dokumenti

Opatija