Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera u PGŽ

Temeljem clanka 47. Zakona o zaštiti pucanstva od zaraznih bolesti Stožer Civilne zaštite Republike Hrvatske, 3. listopada donio je Odluku u uvodenju nužnih epidemioloških mjera za podrucje Primorsko-goranske županije: – obveza pravilnog korištenja maski za lice ili medicinskih maski u svim javnim zatvorenim prostorima (trgovine, banke, pošte, crkve, ljekarne, zdravstvene ustnove i sl.) te u javnom prijevozu osim u slucajevima propisanih ili preporucenih izuzeca; – na javnim dogadanjima, manifestacijama i okupljanjima u zatvorenom prostorima može biti prisutno najviše 500 osoba, a na otvorenim prostorima 1000 osoba (iznimno je dopušteno organiziranje javnih dogadanja, manifestacija i okupljanja s vecim brojem osoba ako se za svakog sudionika može osigurati sjedece mjesto uz minimalni razmak od 2 metra, napravi pisani plan odvijanja dogadanja, manifestacije ili okupljanja, uspostavi redarska služba i imenuje odgovorna osoba te dobije odobrenje teritorijalno nadležne službe civilne zaštite); – na svim privatnim okupljanjima i svecanostima (vjencanja, svadbene svecanosti, sahrane, rodendanske proslave i sl.) može biti prisutno najviše 50 osoba; – preporuka osobama starije životne dobi i rizicnim skupinama da ne koriste javni gradski i prigradski prijevoz u vremenu od 6.00 do 8.30, osim u opravdanim razlozima: – preporuka poslodavcima da organiziraju rad od kuce gdje je to moguce; – preporuka poslodavcima da poticu nošenje maski za lice ili medicinskih maski na radnom mjestu kada je to moguce i epidemiološki opravdano; – preporuka poslodavcima kod kojih se obavlja rad u zatvorenom prostoru da osiguraju uvjete za održavanje fizicke distance od 2 metra u svim smjerovima uvijek kada je to moguce. U slucaju pogoršanja epidemiološke situacije na podrucju neke jedinice lokalne samouprave, stožer civilne zaštite te jedinice lokalne samouprave može broj osoba propisan za javna dogadanja, manifestacije i okupljanja odnosno privatna okupljanja i svecanosti dodatno umanjiti. Zadužuju se stožeri jedinica lokalne samouprave za pojacani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera. Ova odluka stupa na snagu danom 5. listopada 2020.  

Opatija