Održana 23. sjednica Gradskog vijeća Opatije

Održana 23. sjednica Gradskog vijeća Opatije

Na sjednici Gradskog vijeca Opatije održanoj u utorak, 12. travnja, koja se odnosi na razdoblje 2016.- 2020. raspravljalo o Informaciji o Strategiji Urbane aglomeracije Rijeka (ciji je clan i Grad Opatija) za razdoblje 2016. -2020. godine. U ime Grada Rijeke-nositelja UA Rijeka, sjednici su prisustvovali Srdan Škunca, procelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem,  Nataša Mandic, Viša savjetnica za poslove Urbane aglomeracije i dr.sc. Nataša Zrilic, Koordinator izrade Strategije UA Rijeka. Uz uvodnu prezentaciju, N. Zrilic je govorila o ustrojavanju UA Rijeka, specificnim ciljevima ITU-mehanizma u RH i financiranju iz EU-fondova. Takoder,  prezentirane su aktivnosti na izradi Strategije i prijavi na natjecaj kojeg je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. U raspravi je clanove Gradskog vijeca zanimala uloga znanosti unutar ITU-mehanizma (prof.dr. sc. Roberto Žigulic), proces definiranja projekata (Ernie Gigante Deškovic) te uloga i kapaciteti grada-nositelja (Goran Crnkovic). Na pitanja i komentare navedenih  clanova Vijeca odgovarali su procelnik Škunca i savjetnica Mandic. Pritom je  savjetnica Mandic  istakla velike mogucnosti ukljucivanja znanosti unutar tematskog cilja Napredna poslovna infrastruktura, a pogotovo u poveznici sa start-up inkubatorima. Takoder, Mandic je objasnila proces predstojecih sektorskih konzultacija s nadležnim državnim tijelima, a koji se odnose na financiranje pojedinih strateških mjera pri cemu su projekti predmet daljnjeg dogovora gradova i opcina na razini UA Rijeka. Procelnik Škunca je objasnio pripreme Grada Rijeke za provodenje ITU-mehanizma sukladno zakonskim obvezama, a cime je odgovorio na komentare g. Crnkovica o kapacitetima Grada Rijeke. Clan Gradskog vijeca g. Danko Žitinic je pohvalio napore na uspostavi novog ITU-mehanizma kojeg i Grad Opatija može koristiti sukladno mogucnostima. Prof.dr.sc. Viktor Peršic, Predsjednik Gradskog vijeca, istakao je ulogu Gradskog vijeca koje ce u rujnu-listopadu 2016. godine dobiti na raspravu prijedlog Akcijskog plana UA Rijeka za 2017. godinu, a u kojem ce jasno biti definiran prijedlog projekata uz financijski plan. Vijecnicima je gradonacelnik predocio i izvještaj o radu za period srpanj-prosinac 2015. u kojem ih je izvijestio da je Opatija proracunsku godinu zakljucila sa 7,8 milijuna kuna ostvarenog viška prihoda u odnosu na rashode. Pritom je realizirano sve što je zacrtano. Realno smo planirali, ali i racionalno upravljali proracunom, kazao je gradonacelnik Dujmic. Vijecnici su podržali i konacni prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna urbanistickog plana uredenja naselja Icici. U raspravi o ovom prijedlogu, gradonacelnik je otklonio bilo kakve mogucnosti da u Icicima, na prostoru ex bolnice nikne mastodont, velicine nogometnog igrališta ili bilo kakvu opciju preizgradenosti. Proceduralno je izrada ovog prijedloga izmjena i dopuna u skladu sa svim zakonskim elementima, te je dobila i suglasnost resornoga ministarstva. Ujedno, naglasio je gradonacelnik, kod izrade planova na podrucju cijelog grada trebaju važiti ista pravila. Prisjetio se kako je svojedobno, kada se gradila marina u Icicima, to izazvalo negodovanja gradana, koji su bili protiv gradnje marine, a danas je ta ista marina ponos Icica. Usvojeno je i izvješce o radu Savjeta mladih, kao i prijedlog odluke o Savjetu mladih Grada Opatije. Do sada je mandat clanovima trajao dvije godine, dok ce po isteku aktualnoga mandata novi clanovi u sastavu Savjetu mladih biti birani na mandat od tri godine. Vijecnici su usvojili i podržali sve ostale tocke dnevnoga reda.    

Opatija