Održana 29. sjednica Gradskog vijeća: vijećnici zatražili razrješenje ravnatelja Festivala Opatija

Održana 29. sjednica Gradskog vijeća: vijećnici zatražili razrješenje ravnatelja Festivala Opatija

Na 29. sjednici Gradskog vijeca Opatije, održanoj 1. ožujka, vijecnici su prihvatili Odluku o nacelima, kriterijima i postupku za odredivanje imena ulica, trgova i drugih javnih površina na podrucju Grada Opatije. Njome se zapravo uvodi više jasnijih kriterija i pravila koja ce olakšati imenovanja ulica, trgova i drugih javnih površina u gradu. Na dnevnom redu 29. sjednice opet se našla tema o  osnivanju Savjeta mladih, no i nakon ponovljenog natjecaja za clanove za Savjet mladih nema dovoljno zainteresiranih, pa je predloženo da se provedu intenzivnije aktivnosti, te da se ucenike upozna detaljnije sa radom Savjeta mladih, njegovom ulogom i znacenjem. Najvecu  polemiku izazvala je tocka dnevnog reda zbog koje je i sazvana sjednica tj. dakle ona o provedenom natjecaju za izbor ravnatelja ustanove Festival Opatija. Dio  vijecnika, potpisnika inicijative za sazivanjem sjednice Gradskog vijeca zbog ove teme,  imenovanje ravnatelja Festivala Opatija prikazali su kao politicku trgovinu i osporavali odluku Upravnog vijeca i gradonacelnika. Predsjednica Upravnog vijeca Festivala Opatija Lorena Bašan i gradonacelnik Ivo Dujmic objasnili su proceduru izbora koja je propisana Statutom Ustanove. Povjerenstvo u sastavu Lorena Bašan, Tamara Piculjan, Zlata Torbarina  otvaralo je pristigle prijave na otvorenom natjecaju i provjeravalo ispunjavaju li kandidati sve potrebne formalne uvjete. Zakljucili su  da svi prijavljeni kandidati zadovoljavaju formalne uvjete natjecaja i imaju pravo pristupiti  intervjuu, objasnio je gradonacelnik Dujmic proceduru gradskim vijecnicima. Potom je obavljen je razgovor sa kandidatima, a nakon njega,  na prijedlog gradonacelnika, Upravno vijece donijelo je odluku o izboru odabranog kandidata za ravnatelja i njegovo imenovanju na celo Festivala Opatija. Unatoc svim objašnjenjima, nakon dugotrajne rasprave vijecnici su glasali i donijeli  ove zakljucke:  Gradsko vijece Opatije osuduje politicku trgovinu izraženu u izboru ravnatelja ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture „Festival“ Opatija; Gradsko vijece predlaže gradonacelniku da temeljem svojih ovlasti pokrene postupak razrješenja izabranog ravnatelja; Gradsko vijece predlaže da ravnatelj i Upravno vijece u što kracem roku predlože izmjenu Statuta ustanove u dijelu propisivanja uvjeta za izbor ravnatelja/ravnateljice. Gradonacelnik Dujmic naglašava da je prijedlog programa i zamisli koje je prezentirao E. G. Deškovic predstavljaju put kojim bi se trebao u buducnosti kretati Festival Opatija, i zato je taj prijedlog ocijenio kao najbolji medu pristiglim prijavama.

Opatija