Održana radionica o izradi registra nekretnina grada Opatije

Registar nekretnina je sveobuhvatna analiticka evidencija o imovini jedinice lokalne i podrucne samouprave. Parametarski se podešava prema potrebama korisnika. Kao poseban upravljacki alat povezuje razne službe unutar jedinice lokalne (podrucne) samouprave s ciljem kvalitetnijeg upravljanja imovinom. Grad Opatija u suradnji s tvrtkom Libusoft Cicom d.o.o. zapoceo je sredinom svibnja ove godine s radom na uspostavi registra nekretnina . Prema sadašnjim ocekivanjima, u listopadu ove godine prvi rezultati rada na registru nekretnina bit ce prezentirani gradonacelniku i procelnicima na kolegiju. Predvida se da  rad na uspostavi registra nekretnina traje od šest do osam mjeseci. Po njegovu završetku, podaci ce biti  prezentirani Gradskom vijecu Opatije.

Opatija