Održana sjednica Dječjeg gradskog vijeća

U Gradskoj vijecnici Grada Opatije jucer je održana sjednica Djecjeg gradskog vijeca. Pitanjima malih vijecnika zamjeniku gradonacelnika Emilu Priskicu zapocela je 6. sjednica XI. saziva Djecjeg gradskog vijeca. Nakon što im je zamjenik gradonacelnika odgovorio na sve što ih je zanimalo, vijecnicima su predstavljani projekti pristigli na Natjecaj za proracun Djecjeg gradskog vijeca. Od prijavljenih šest projekata, vijecnici su javnim izjašnjavanjem odlucili da ce se Proracun Djecjeg gradskog vijeca Grada Opatije 2018. godine, u visini od 12.000 kuna, rasporediti za projekt „Tiskanje slikovnice s CD-om na temu liburnijske legende o Opatijskoj Madoni“. Vijecnici su izvijestili odrasle o obilježavanju Europskog tjedna održivog razvoja i Svjetskog dana zaštite okoliša razmjenom djecjih igracaka ispred opatijske tržnice te o pristiglim likovnim i literarnim radovima na natjecaj „Dobro došli u Opatiju“  što su ga zajedno raspisali Društvo „Naša djeca“ Opatija i XI. saziv DGV-a u okviru projekta kojeg provode u suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Na natjecaj je pristiglo 101 likovni rad i 13 literarnih radova iz opatijske i lovranske osnovne škole te podrucne škole Mošcenicka Draga. Posebnost ovog Natjecaja je što su uvjete natjecaja osmislili vijecnici Djecjeg gradskog vijeca Opatija, koji ce biti i dio komisije za odabir radova, a rezultat natjecaja biti ce izrada brošure djecjih putokaza na hrvatskom, talijanskom, njemackom i engleskom jeziku. Brošura ce biti predstavljena na Eurochild konferenciji i 14. susretima Djecjih vijeca Hrvatske. U okviru projekta XI. saziva DGV-a „Djecje organizacije i njihova misija kod nas i u svijetu“ vijecnici su najavili odlazak u Boku Kotorsku na susret o solidarnosti i prijateljstva na poziv francuske organizacije Secours Populaire France s kojojm su uspostavili suradnju te sudjelovanje na Susretu djecjih foruma u Porecu, krajem kolovoza. Nakon sjednice vijecnici su se uputili na radionicu izrade predmeta korištenjem 3D printera, za ciju su nabavu dodijeljena sredstva proracuna DGV-a 2017. godine.

Opatija