Oglas Hrvatskih autocesta d.o.o.

U svrhu provodenja postupka otkupa zemljišta, odnosno uspostave prava služnosti ( postupaka potpunog i nepotpunog izvlaštenja), a u svrhu izgradnje A8 dionice Istarskog ipsilona: Vranja – tunel Ucka – portal Kvarner, izgradnje i prelaganje DV20kV u k.o. Poljane Hrvatske autoceste d.o.o. objavile su javni oglas, odnosno opcu ponudu vlasnicima zemljišta. U Opcoj ponudi za nekretnine koje se nalaze na trasi predmetne dionice Istarskog ipsilona ponudena je tržišna cijena od 25 do 190 kuna po cetvornom metru ovisno o statusu zemljišta, uz pripadajucu naknadu za umanjenu vrijednost preostalog dijela zemljišta te pripadajucu naknadu za vrijednost zatecenog biljnog nasada. Pozivaju se vlasnici/suvlasnici predmetnih nekretnina da se pisanim putem jave na adresu Hrvatske autoceste d.o.o, Sektor za pravne i zajednicke poslove, Širolina 4, 10 000 Zagreb s naznakom “odgovor na ponudu”. Rok za prihvat ponude je 8 dana od dana objave Oglasa.  Detalji na OGLAS

Opatija