Oglas Hrvatskih autocesta

 U svrhu izgradnje Istarskog ipsilona-A-8, dionice: Vranja – tunel Ucka-portal Kvarner, faza2B21; objekata: Vodosprema Kvarner i proširenja glavne trase uz portal tunela Ucka sve u k.o. Poljane; Hrvatske autoceste d.o.o. su dužne riješiti imovinskopravne odnose s vlasnicima zemljišta. Sukladno odredbama cl.30. i cl.32. Zakona o izvlaštenju i odredivanju naknade Hrvatske autoceste d.o.o. su dužne dostaviti ponudu vlasnicima zemljišta putem javnog priopcavanja.  Objavljujemo OGLAS Hrvatskih autocesta.

Opatija