Oglas za izlaganje parcelacijskih elaborata – dionica Vranja – tunel Učka

Tvrtka Razmjer d.o.o.iz Zagreba sukladno članku 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima poziva sve nositelje prava na katastarskim čestima na javni uvid u parcelacijske elaborate izrađene temeljem: III. IZMJENE I DOPUNE LOKACIJSKE DOZVOLE, KLASA: UP/I-UP/I-350-05/22-01/000112, URBROJ: 531-06-02-02/03-22-0008 od 25.10.2022., a za potrebe „Istarski ipsilon – A8, dionica: Vranja – tunel Učka – portal Kvarner, faza 2b – dopuna na puni profil na katastarskim česticama: 390 383 381 376/2 376/1 373 1795/4 312/1 340/2 340/1 339/1 339/2 324 325/1 322 323/2 320/6 313/1 313/2 315/3 315/2 320/1 315/1 94/6 210 209 208 1795/2 i dr. u k.o. Poljane.
Nositelji prava na katastarskim česticama i nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat u petak, 3. 2. 2023. od 10 do 11:30 sati u u konferencijskoj dvorani Hotela Paris, Ul. Vladimira Nazora 1, Opatija.
Svoj dolazak možete potvrditi pozivom na mob: 098/9471619 ili na e-mail: [email protected]

Razmjer d.o.o. , XII. Podbrežje 4, Zagreb

Opatija