Organizacija zdravstvene zaštite u PGŽ za potrebe odvijanja turističke sezone 2020. godine tijekom pandemije COVID-19

Objavljujemo upute NZZJZ PGŽ: Zdravstvena zaštita u PGŽ organizira se temeljem smjernica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 19.6.2020.godine. U pružanju zdravstvene zaštite turista, stranih državljana sudjeluju sljedeci zdravstveni subjekti: turisticke ambulante u ispostavama Rab, Mali Lošinj, Crikvenica, Opatija i Krk, ambulante primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja PGŽ, Zavod za hitnu medicinu PGŽ, sanitetski prijevoz Dom zdravlja PGŽ, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ; epidemiološke službe u sjedištu i ispostavama Opatija, Mali Lošinj i Cres, Krk, Rab, Crikvenica,, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ; laboratorij za testiranje na SARS-CoV-2 Mikrobiološki odjel u sjedištu u Rijeci, Dom zdravlja i NZZJZ sa ispostavama – lokacije za uzimanje uzoraka i KBC Rijeka-OHBP, primarna obrada i uzimanje uzoraka na SARS-CoV-2; infektologija lijecenje i izolacija pozitivnih pacijenata. Uloge vlasnika smještajnog objekta  i hodogram pružanja zdravstvene skrbi u uvjetima pandemije COVID-19: – Prilikom najave i rezervacije turista zamoliti da sa sobom ponese specijalisticki nalaz o eventualnom preboljenju ili nalaze testiranja na SARS-CoV-2. – Turist  koji namjerava prijeci hrvatsku granicu opcionalno ispunjava on line obrazac na web stranici https://entercroatia.mup.hr/ – Ukoliko obrazac nije prethodno ispunjen, turist ga ispunjava prilikom prelaska granice. – Prilikom dolaska turista na destinaciju i ispunjavanja podataka u aplikaciju e-visitor, pružatelj smještaja : postavi upit gostu  je li upoznat s aktualnim preporukama HZJZ, a ako nije, uruci mu pisani materijal na preferiranom dostupnom jeziku, objasni gostu da ce mu osigurati kontakt sa nadležnim zdravstvenim službama u slucaju pojave simptoma (kašalj, povišena tjelesna temperatura, nedostatak zraka, gubitak osjeta okusa i mirisa) koji mogu upucivati na COVID-19  tijekom boravka, Upozori  gosta da u slucaju  razvoja navedenih simptoma bolesti tijekom boravka isto prijavi kako bi mu pružio pomoc u pružanju zdravstvene zaštite. Obavijesti gosta o nacinu pružanja zdravstvene zaštite na lokalnom podrucju te ponudi pomoc u komunikaciji s nadležnom zdravstvenom službom u slucaju potrebe Obrada u slucaju indikacije za medicinsku obradu turista ili stranog državljana U radno vrijeme nadležnih dostupnih turistickih ili ambulanta obiteljskog lijecnika, pacijenta se najavljuje telefonski radi obrade. Medicinska obrada pacijenata u pravilu se provodi po najavi, u najbližoj turistickoj ambulanti i ambulanti obiteljskog lijecnika . Ako pacijent treba hitnu bolnicku obradu zbog težeg klinickog stanja pozivom na broj 112 i 113 najavljuje se potreba za hitnim medicinskim prijevozom i hospitalizacija u nadležnoj bolnici. Sumnja na COVID 19 postavlja se na temelju telefonskog razgovora s prethodno navedenim zdravstvenim službama. U slucaju sumnje na COVID 19 pacijentu se osigurava izolacija u objektu boravka do telefonom dogovorene medicinske obrade. U sklopu ambulantne obrade lijecnik može postaviti indikaciju za RT PCR testiranje na SARS-CoV-2, kojom prilikom se dogovara i organizira uzimanje uzoraka. Izolacija i smještaj pacijenta koji je u obradi (testiranje) zbog sumnje na SARS-CoV-2 infekciju, odnosno koji izvan bolnice ceka rezultat testa u pravilu se provodi u iznajmljenoj smještajnoj jedinici zajedno s osobama s kojima je do tada boravio. Tijekom boravka osobe u izolaciji domacin treba: obavijestiti gosta da ostane u smještajnoj jedinci do lijecnickog pregleda i dobivanja daljih uputa, osigurati gostu zaštitnu masku i papirnate maramice, obavijestiti gosta o mogucnosti dostave gotovog jela za vrijeme cekanja nalaza testiranja, obavijestiti gosta da za vrijeme cekanja rezultata testiranja sam treba održavati higijenu prostora, odrediti osobu koja ce komunicirati s gostom, ali bez ulaženja u smještajnu jedinicu i uz nošenje zaštitne maske i rukavica te održavanje fizicke udaljenosti, nakon korištenja, zaštitnu opremu potrebno je odložiti u kantu za otpatke s poklopcem, u koju su uložene dvije plasticne vrecice za otpad te nakon toga oprati i dezinficirati ruke, informirati kontakte gosta da i oni ostanu u smještajnoj jedinici do saznanja rezultata testiranja,   Testiranje u laboratoriju NZZJZ PGŽ može se izvršiti i po zahtjevu korisnika usluge  odnosno bez medicinskih indikacija uz naplatu, a uzimanje uzoraka u tom slucaju može se provesti na svim navedenim lokacijama, uz prethodni telefonski dogovor o terminu. Obavezna mjera izolacije i smještaja bliskih kontakata pozitivnog slucaja provodi se u iznajmljenoj smještajnoj jedinici do isteka rezerviranog termina ili prijevremene repatrijacije odnosno povratka u vlastitu domovinu i nastavak provedbe izolacije. Iznimno, samo u slucaju da prethodno nije moguce provesti, kontakte od pozitivnog slucaja privremeno treba izolirati u koordinaciji s nadležnim stožerima civilne zaštite. Laboratorijski dokazani slucaj SARS-CoV-2 obavezno se izolira sukladno klinickim indikacijama u bolnicke ili druge smještajne kapacitete. U slucaju potrebe za transportom, pacijent s laboratorijski dokazanom infekcijom SARS-CoV-2 prevozi se sanitatskim prijevozom u organizaciji nadležne zdravstvene ustanove. U pravilu nadležnu epidemiološku službu kontaktiraju samo zdravstveni radnici radi daljnje obrade pozitivnih slucajeva, radi konzultacija (u radno vrijeme) ili u ispostavama radi koordinacije testiranja. Izolacija, kao mjera zdravstvenog nadzora temeljem Zakona o zaštiti pucanstva od zaraznih bolesti, obvezujuca je te se evidentira od strane nadležnih lijecnika ili nadležne epidemiološke služe, a podliježe inspekcijskom i ostalom institucionalnom nadzoru. Sukladno definiranoj mreži zdravstvenih službi u PGŽ provodi se „Postupak kod pojave bolesti u gosta u turistickom smještajnom objektu u vrijeme pandemije COVID-19“ temeljem aktualne verzije koju izdaje HZJZ i Ministarstvo zdravstva.

Opatija