OTVORENA KONFERENCIJA „INSOLVENTNOST DRŽAVA – MOGUĆA PRAVNA RJEŠENJA“

U Vili Antonio zapocela je prijepodne s radom medunarodna znanstvena konferencija pod nazivom „Insolventnost država – moguca pravna rješenja“ koja kao predavace okuplja znacajna svjetska imena s podrucja ekonomije i znanosti. Konferencija se održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, prof. dr. sc. Ive Josipovica, a voditelji konferencije su prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat, direktorica Jean Monnet Centra izvrsnosti i redovna profesorica na Pravnom fakultetu Sveucilišta u Rijeci te prof. dr. sc. Jasnica Garašic, izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu. Prilikom otvorenja skup je putem video linka pozdravio predsjednik RH Ivo Josipovic,koji je sprijecen neodgodivim obvezama no svjestan važnosti teme ovim putem porucio o važnosti i aktualnosti rasprave, a nazocne je pozdravio i opatijski gradonacelnik Ivo Dujmic, takoder potcrtavši važnost ove teme u aktualnom ekonomskom trenutku. Opatijski je gradonacelnik medunarodne goste kratko upoznao s poviješcu, karakteristikama i znacajem Opatije. Uslijed postojeceg globalnog financijskog sustava sve je veci broj država, ne samo iz krugova nerazvijenih država Afrike, Južne Amerike i Azije, vec i iz Europe (Grcka, Irska, Španjolska, Slovenija, Italija), koje postaju insolventne i na rubu egzistencijalne krize. Postojeci nacini reprogramiranja dugova država u okviru Londonskog i Pariškog kluba nisu u mogucnosti ponuditi trajnija rješenja. Gospodarski, društveni i eticki razlozi zahtijevaju pronalaženje puta koji ce financijski posrnulim državama ponuditi izlaz iz krize. Naime, iznimno loše financijsko stanje jedne države nužno se u ovo doba naglašene globalizacije i internacionalizacije prelijeva na njezine gospodarske partnere i tako ima šire medunarodne gospodarske i društvene posljedice. No, uredenje nacina rješavanja insolventnosti suverenih država otvara mnoga ekonomska te pravna pitanja javnopravne i privatnopravne prirode i zahtijeva iskorak iz dosadašnjih nacina pravnog razmišljanja i rješavanja insolventnosti pravnih subjekata.  Konferencija „Insolventnost država – moguca pravna rješenja“, koja se u okviru Jean Monnet Interuniversity Centre of Excellence Opatija održava od 9.-10. studenog 2012. u Opatiji, uz sudjelovanje nekih od najpoznatijih svjetskih ekonomskih i pravnih strucnjaka koji se bave tom temom, ponudit ce odgovore na neka od tih iznimno važnih pitanja ne samo za nerazvijene države i države u razvoju, vec i za cjelokupnu medunarodnu zajednicu. Koorganizatori konferencije su Njemacka zaklada za medunarodnu pravnu suradnju (IRZ) i Hanns Seidel Stiftung. Na konferenciji ce svoje referate izložiti sljedeci eksperti: prof. Susan Block-Lieb (Pravni fakultet, Fordham Sveucilište u New Yorku), prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat (Pravni fakultet, Sveucilište u Rijeci), dr. Mack Carlos (Europe INSOL), prof. dr. sc. Jasnica Garašic (Pravni fakultet, Sveucilište u Zagrebu), prof. Mitu Gulati (Pravni fakultet, Duke Sveucilište, Durham), doc. dr. sc. Alan Host (Ekonomski fakultet, Sveucilište u Rijeci), prof. dr.  Georg Kodek (Becko Sveucilište ekonomije i gospodarstva), prof. dr. Bernd Baron von Maydell (Pravni fakultet, Sveucilište u Bonnu), prof. dr. sc. Branko Milanovic (vodeci ekonomist Svjetske banke), prof. dr. Bettina Nunner-Krautgasser (Pravni fakultet, Karl-Franzens Sveucilište u Grazu), prof. dr. Christoph G. Paulus (Pravni fakultet, Humboldt Sveucilište u Berlinu), prof. dr. Kunibert Raffer (Ekonomski fakultet, Sveucilište u Becu), prof. dr. August Reinisch (Pravni fakultet, Sveucilište u Becu), prof. dr. Ignacio Tirado (Pravni fakultet Autonomnog Sveucilišta u Madridu, savjetnik Svjetske banke).     /files/file/novosti/2012/Programme-Sovereign-Insolvency—3–11–2012.pdf    

Opatija