Petra Banić – stipendistica Grada Opatije

Studentica druge godine Pravnog fakulteta u Rijeci, Opatijka Petra Banic ove je akademske godine dobila gradsku stipendiju „Dr.sc. Jadranko Crnic”. Vrijednoj studentici Petri pravo je bilo prvi izbor pri upisu fakulteta, zbog obiteljske tradicije, a aktivna je i u clanstvu Europske udruge studenata prava (ELSA-e). Petra je do sada bila stipendistica Grada po osnovi akademskog uspjeha. Stipendija se dodjeljuje redovitim studentima i studenticama integriranog sveucilišnog studija prava koji ispunjavaju uvjet prebivališta u Gradu Opatiji (5 godina bez prekida ili 15 godina s prekidima) i prosjeka ocjena u prethodnoj godini (najmanje 4,00). Stipendija iznosi 1.500 kuna mjesecno i dodjeljuje se tijekom 12 mjeseci. Korisnici stipendije obvezuju se dati i doprinos razvoju lokalne zajednice volontiranjem u ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama na podrucju Opatije od najmanje 80 sati godišnje. Dr. sc. Jadranko Crnic bio je ugledni hrvatski pravnik, bivši predsjednik Ustavnog suda RH i predsjednik Hrvatskog Crvenog križa. Bio je clan Ustavotvorne komisije Predsjedništva Republike Hrvatske za izradu prvog Ustava RH 1990. godine. Na prvim višestranackim izborima u Hrvatskoj 1990. bio je predsjednik Republickog odbora za nadzor izbora.

Opatija