Plaža Ika – moguće onečišćenje

    Obavještavamo gradane Grada Opatije kako je uzorkovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ u jednom trenutku pokazalo onecišcenje mora na plaži Ika. S obzirom da rezultati o potencijalnom onecišcenju nisu bili konzistentni (u naknadnom se uzorkovanju onecišcenje nije pokazalo), podatke o onecišcenju trenutno se sa sigurnošcu ne može potvrditi. Zbog prethodno navedenog, preporucamo gradanima da se suzdrže od kupanja na plaži Ika. Grad Opatija je na teren i postupanje  vec uputio strucne djelatnike LIBURNIJSKIH VODA d.o.o. radi provjere rezultata uzorkovanja te eventualno otklanjanje uzroka onecišcenja. O završnim rezultatima uzorkovanja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ i LIBURNIJSKIH VODA d.o.o., javnost ce biti na vrijeme obaviještena.

Opatija