Počelo postavljanje punionica za električne automobile

Danas su poceli radovi na postavljanju prve iz serije opatijskih punionica za elektricne automobile, na lokaciji Liburnijska ulica, parkiralište izmedu Icica i Ike. Rijec je o prvoj dogovornoj tranši izmedu Grada Opatije i HEP-a, kojom ce se do kraja godine postaviti još dvije punionice i to na Voloskom, Ulica Andrije Štangera, pored Trga Volosko i u neposrednoj blizini marketa “Konzum” u Icicima.  U pripremi za iducu godinu je još 13 lokacija širom Grada Opatije, kako bi se osigurala kvalitetna pokrivenost grada, sve traženijim, elektricnim punionicama.  Punjene elektricnih automobila ce u prvoj fazi, sukladno važecoj odluci HEP-a biti besplatno. Strateško je opredjeljenje Grada Opatije poticati razvoj u skladu s ekološkom održivošcu pa je tako i poticanje korištenja elektricnih vozila vrlo važno. Stoga, našim gradanima kao i sve brojnijim gostima koji koriste elektricna vozila želimo omoguciti dostupnu i brzu uslugu, kazala je zamjenica gradonacelnika Vera Anicic prilikom obilaska zapocetih radova.

Opatija