Položen kamen temeljac za dogradnju Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

   Svecanim polaganjem kamena temeljca, odnosno ugradnjom tuljca s poveljom zapoceli su radovi na izgradnji aneksa zgrade Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Iki.   „Ovo je prvi korak ka dugo ocekivanom cilju izgradnje mini campusa u Iki koji ce buducim generacijama studenata omoguciti kvalitetnije uvjete studiranja, strucnoga usavršavanja i znanstvenoga napredovanja.“, stoji u povelji.   Aneks zgrade fakulteta projektirao je ovlašteni arhitekt Tomislav Kukin sa suradnicima. Gradevinske radove izvodi GP Krk, a nadzor obavlja tvrtka Centurio.   Ukupna je vrijednost radova 14,8 milijuna kuna, od cega je 7 milijuna osiguralo resorno ministarstvo, 2,2 milijuna Sveucilište u Rijeci, a ostala potrebna sredstva sam Fakultet. Rok za završetak radova je godina dana.   Tuljac s poveljom je u temelje nove zgrade položila ministrica znanosti i obrazovanja RH prof.dr.sc Blaženka Divjak, a prve su lopate cementa u temelje ugradili dekanica Fakulteta Dora Smolcic Jurdana, rektorica Sveucilišta u Rijeci Snježana Prijic Samaržija te župan primorsko-goranski Zlatko Komadina i gradonacelnik Grada Opatije Ivo Dujmic.   Sretna sam što ce studenti i djelatnici Fakulteta dobiti primjerene uvjete za studiranje i razvoj znanstvenog rada. Turizam je propulzivna grana u Hrvatskoj te su kompetencije koje se stjecu na ovom Fakultetu iznimno važne za lako zapošljavaju na tržištu i kvalitetu rada u turizmu, naglasila je ministrica Blaženka Divjak.   Ulaganja u infrastrukturu su samo okvir za ljude i za vecu kvalitetu rada, ujedno ovo je i pocetak izgradnje mini campusa na predivnoj, atraktivnoj lokaciji u kojem ce Sveucilište imati centar medunarodnih znanstvenih dogadaja, razne medunarodne ljetne škole, kazala je rektorica Prijic Samaržija.    U ime cijeloga Fakulteta zahvaljujem, ovo je izniman dogadaj za nas koji nam omogucava realizaciju raznih programa, Ministarstvo znanosti i Sveucilište u Rijeci prepoznali su nas kao jedan od važnih projekata, zahvalila je dekanica Smolcic Jurdana. Na FMTU se trenutno školuje 2 100 studenata, u dva preddiplomska, cetiri diplomska, dva specijalisticka i dva doktorska studija, a Fakultet nudi i mnoge programe cjeloživotnog ucenja. FMTU je Hrvatska u malom jer je svega 30 posto studenata sa šireg rijeckog podrucja, a njih cak 70 posto dolazi iz drugih krajeva naše zemlje.    Župan Zlatko Komadina cestitao je na nastavku ulaganja u Sveucilište u Rijeci te naglasio važnost stvaranja kvalitetnih kadrova u turistickoj privredi i zbog toga što turizam u hrvatskom bdp-u sudjeluje s gotovo 20 posto.    Gradonacelnik Ivo Dujmic istaknuo je iznimno dobru suradnju Grada Opatije s Fakultetom ciji su znanstveni djelatnici izradili Destinacijski akcijski plan Opatije i Strategiju razvoja Grada. Grad je izdvojio sredstva za pristupnu prometnicu te s Ministarstvom turizma uredio obližnju plažu. Zajedno s Fakultetom Grad Opatija partnerski radi na nekoliko europskih projekata. Uvidjevši važnost gospodarske suradnje s dalekoistocnim tržištem Grad je izdvojio i sredstva za ucenje kineskog jezika na Fakultetu, ne samo za studente, vec za sve zainteresirane gradane.   Recimo još da je do sada više od 15 tisuca akademski obrazovanih gradana steklo diplomu na FMTU-u te da, nakon diplome, njih 78 posto u roku od 6 mjeseci nalazi posao u struci.  

Opatija