Ponovljena druga javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na područjima Grada Opatije i općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga

Otvorena je ponovljena druga javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za Grad Opatiju i opcine Matulji, Lovran i Mošcenicka Draga Grad Opatija, kao Nositelj projekta (NP), pokrenuo je Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedece generacije na navedenom podrucju. Tim se projektom planira implementacija nepokretne pristupne elektronicke komunikacijske mreže sljedece generacije (Next Generation Access network – NGA mreža) otvorenog pristupa, koja ce osigurati infrastrukturne preduvjete za održivi, dugorocni, društveni i gospodarski razvitak na podrucju Grada Opatije i opcina Matulji, Lovran i Mošcenicka Draga. Ponovljenu drugu javnu raspravu provodi NP Grad Opatija u svrhu pribavljanje mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije pocetka provedbe projekta. Grad Opatija, sukladno Uputi HAKOM-a o ponavljanju drugog postupka javne rasprave, Klasa: 302-03/19-04/01, Urbroj: 376-13-19-01 od 8. ožujka 2019., pokrece ponovljenu drugu javnu raspravu projekta. Ponovljenom drugom javnom raspravom provodi se i verifikacija inicijalno odredenih podrucja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja podrucja). Ranije iskazani komercijalni interes nije predmet ove javne rasprave, stoga ne treba ponovno iskazivati podatke o planovima ulaganja, koji su vec dostavljeni u prethodno provedenoj javnoj raspravi. Napominje se da je NP prihvatio prethodno iskazan komercijalnih interes operatora HT d.d. i RuNe Adria telekomunikacijska infrastruktura. Datum otvaranja rasprave: 14.05.2019. Datum zatvaranja rasprave: 29.05.2019. Projektni dokumenti za javnu raspravu obuhvacaju: Obavijest o pokretanju javne rasprave, preuzmite ovdje; Dopis Nositelju ONP-a (HAKOM) o pokretanju javne rasprave, preuzmite ovdje;  Upitnik za operatore i ostale zainteresirane strane (tablica za odredivanje boja – mapiranje), preuzmite ovdje;  Obrazac za javnu raspravu, preuzmite ovdje; Nakon završetka javne rasprave svi komentari bit ce javno dostupni na internetskim stranicama Grada Opatije. Molimo operatore i druge zainteresirane strane da sve tražene informacije, ocitovanja i podatke dostave najkasnije do 29.052019. godine u 15 sati na sljedecu adresu elektronicke pošte [email protected] ili poštom na adresu Grad Opatija, M.Tita 3, 51410 Opatija (sa naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI LIBURNIJA).  

Opatija