Popis ponuđača po vrstama radova, roba i usluga

Da bi se ukljucio što veci broj gospodarskih subjekata u obavljanju raznih vrsta poslova, 27. veljace u Novom listu je objavljena obavijest da Grad Opatija poziva gospodarske subjekte zainteresirane za obavljanje poslova za potrebe Grada Opatije, a na web stranici Grada je objavljen poziv s uvjetima prijave i ostavljenim rokom za prijavu do 15. ožujka. U roku za dostavu prijava zaprimljen je velik broj prijava te je Grad sastavio popis ponudaca razvrstan po vrstama radova, roba i usluga. Dokumenti: lista ponuditelja po vrstama radova roba i usluga

Opatija