Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije

Javni poziv – rezultati

Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije

Lista kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih

Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 3.kolovoza 2021.godine usvojilo je Zaključak o pokretanju postupka za objavu Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije koji je bio otvoren u razdoblju od 1. – 16.rujna 2021. godine.

Savjet mladih Grada Opatije ima sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, koji se biraju na razdoblje od tri godine.

Pravo isticanja kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije imaju udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade s područjem djelovanja na području Grada Opatije, učenička vijeća srednjih škola s područja Grada Opatije, studentski zborovi Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i  neformalne skupine mladih. Kandidati za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Opatije koji u trenutku podnošenja kandidature imaju navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Red. broj. IME I PREZIME  KANDIDATA PREDLAGATELJ
1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

Član: Valentina Dukić 14.05.1998.

Zamjenik člana: Janko Jardas 17.02.1997.

 

Član: Mateo Gruban 28.01.2006.

Zamjenik člana: Petra Josipović 10.04.2003.

 

Član: Ena Knežević Tončinić 04.02.2000.

Zamjenik člana: Nina Šarković 15.11.2000.

 

Član: Nika Laginja 21.10.1993.

Zamjenik člana: Aleks Prpić 23.06.2003.

 

Član: Karla Vurić 18.05.1999.

Zamjenik člana: Lovro Kostelić 25.07.1999.

 

Član: Niko Zeoli 06.08.2002.

Zamjenik člana: Petra Banić 15.11.1999.

 

Član: Luka Zorić 02.11.2002.

Zamjenik člana: Eva Gärtner 26.02.2002.

Udruga za razvoj kulture mladih

„Kulturni front“

 

Društvo „Naša djeca“ Opatija

 

 

Socijaldemokratska partija Hrvatske

 

 

Udruga Žmergo

 

 

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Opatija

 

Socijaldemokratska partija Hrvatske

 

 

Socijaldemokratska partija Hrvatske

 

 

U nastavku donosimo  Izvješće o pristiglim prijavama, kao i listu važećih kandidatura za članove Savjeta mladih:

Priloženi dokumenti

Opatija