Potpisan Sporazum o suradnji na području obrazovanja i istraživanja između Fakulteta iz Opatije i Sveučilišta Gyeongju, Republika Koreja

Potpisan Sporazum o suradnji na području obrazovanja i istraživanja između Fakulteta iz Opatije i Sveučilišta Gyeongju, Republika Koreja

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu je danas  posjetio Ambasador Republike Koreje, NJ. E.  Won-sup Park, na ciju  inicijativu je sklopljen i Sporazum suradnje na podrucju obrazovanja i istraživanja izmedu Fakulteta iz Opatije i Sveucilišta Gyeongju iz Gyeongju, Gyeongsangbukdo, Republika Koreja. Ovaj Sporazum ima za cilj poticanje medunarodne suradnje izmedu dviju institucija, razvoj akademskih i kulturnih veza, znanstvenih istraživanja i drugih aktivnosti. Poseban naglasak bit ce stavljen na mobilnost istraživaca, nastavnika i studenata cime se želi snažnije doprinijeti transferu znanja i iskustva s ciljem podizanja kvalitete obrazovnih programa i znanstvenih istraživanja dviju institucija. Na potpisivanju sporazuma održanom na Fakultetu bili su nazocni i rektorica Sveucilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Snježana Prijic-Samaržija te gradonacelnik Grada Opatije Ivo Dujmic.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija