Potpisan Ugovor o izradi Glavnog projekta Žičare na Učku

  U sjedištu Primorsko-goranske županije potpisan je Ugovor o izradi glavnog projekta Žicare na Ucku s pripadajucom infrastrukturom i geomehanickim istražnim radovima. Ugovor su potpisali direktor Žicare Ucka Milorad Stanic i predsjednik uprave zagrebacke tvrtke Dalekovod-projekt Davor ?urdevic, koja ce izraditi Glavni projekt. Rok za izradu Glavnog projekta i ishodenje gradevinske dozvole je 150 dana. Vrijednost izrade glavnog projekta je dva i pol milijuna kuna. Potom se planira projekt kandidirata za sredstava europskih fondova, kojima bi se financirao najvecim dijelom. Ugovor je potpisan u nazocnosti župana Primorsko-goranske županije Zlatka Komadina, zamjenika nacelnika Opcine Lovran Tonija Družete i gradonacelnika Opatije Ive Dujmica. – Mi kao Grad Opatija i kao Opatijska rivijera ovaj projekt podržavamo od samog pocetka te smo ostvarili sve potrebne infrastrukturne preduvjete da do gradnje žicare na Ucku zaista i dode. Ponajprije mislim na vodoopskrbu i odvodnju, bez koje je nemoguca daljnja turisticka nadogradnja na prostoru Ucke, baš kao što je i izgradnja Visitor centra na Ucki koja je u tijeku. Opatijska rivijera prati projekt i aktivno ce u njemu i dalje sudjelovati, istaknuo je Dujmic. Ukupna je vrijednost investicije u izgradnju Žicare Ucka oko 23 milijuna eura. Horizontalna duljina trase žicare od Medveje do vršne stanice, 45 metara ispod vrha Vojak, je 4696 metara, visinska razlika 1310 metara. Predvida se izgradnja 5 stupova, odnosno nosivih tornjeva. Maksimalna brzina panoramske vožnje bila bi 10 m/sec, trajanje vožnje 8 i pol minuta i to u dvije kabine kapaciteta svake po 60 osoba. Izgradnja žicare sigurno ce doprinijeti rebrendiranju kvarnerske turisticke ponude, povecanju broja gostiju u pred i posezoni, a Ucka tako postaje dostupna svima, ne samo onima u dobroj fizickoj kondiciji, za svega nekoliko minuta, istaknuo je direktor Žicare Ucka Milorad Stanic i porucio da kada se jednom zatvori financijska konstrukcija žicara može biti sagradena u roku od godinu dana. Tijekom prošle godine Žicara Ucka d.o.o. je provela dokapitalizaciju, povecan je temeljni kapital društva za milijun i 902 tisuce kuna, pa sada iznosi 4 milijuna i 59 tisuca kuna. U dokapitalizaciji su sudjelovali Grad Opatija, Opcina Lovran i PGŽ sa po 160 tisuca kuna. Žicara Ucka ima 268 udjelnicara, to su dvije županije: Primorsko-goranska i Istarska, devet jedinica lokalne samouprave (Opatija, Rijeka, Kastav, Krk, Lovran, Mošcenicka Draga, Matulji, Omišalj i Kršan), 36 gospodarskih subjekata te 220 fizickih osoba. Projekt Žicare Ucka zapoceo je 2008. godine. Ima izradenu i pozitivno ocijenjenu Studiju utjecaja na okoliš te se cijeli projekt radi u suradnji s JU Park prirode Ucka.   Foto:Labin.com, Fiuman.hr

Opatija