Potpisan ugovor o suradnji na projektu JOINT SECAP

U Mramornoj dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja župan Zlatko Komadina s gradonacelnicima Gradova Kastva i Opatije, Matejom Mostarcem i Ivom Dujmicem te nacelnicama i nacelnikom Opcina Cavle, Viškovo i Matulji, Ivanom Cvitan Polic, Sanjom Udovic i Mariom Cikovicem potpisao je Sporazum o suradnji na projektu „JOINT SECAP –  Zajednicke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim podrucjima“. Rijec je o EU projektu kojemu je cilj povecanje znanja i kapaciteta javnih vlasti na lokalnoj i regionalnoj razini u podrucju prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim podrucjima. Rezultat suradnje bit ce Zajednicki akcijski plan energetski održivog razvitka i klimatskih promjena koji ce na osnovi prikupljenih podataka o zatecenom stanju identificirati i pružiti odrednice za provedbu projekata i mjera energetske ucinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te prilagodbe ucincima klimatskih promjena na razini ukljucenih jedinica lokalne samouprave, a što ce rezultirati smanjenjem emisije CO2 za više od 40% do 2030. godine. Župan Zlatko Komadina podsjetio je da je rijec o jednom od niza EU projekata u kojem je PGŽ partner. “Ovdje je rijec o tome kako sacuvati prirodu te kako prevenirati klimatske promjene i boriti se u smanjivanju štetnih posljedica klimatskih promjena. Kao županija imamo iskustva i projekata kojima smo pokazali naše opredjeljenje prema zelenoj prici. Pocevši od edukacije dionika naše županije za projekte energetske obnove i uštede, niz energetskih obnova zgrada škola, ugradnje solarnih sustava na našim javnim zgradama. Realizirali smo i pripremali projekt najvece suncane elektrane na otoku Cresu. Gradimo elektro punionice diljem županije te pomažemo JLS da se širi svijest o korištenju zelene energije, vjetroelektrana, solarnim sustavima, smanjenju utjecaja fosilnih goriva na naš okoliš“, rekao je župan Komadina. Primorsko-goranska županija bit ce koordinator provedbe aktivnosti, a putem Regionalne energetske agencije Kvarner osigurana je tehnicka i strucna podrška u postupku izrade Zajednickog SECAP-a. Jedinice lokalne samouprave ce za potrebe izrade Zajednickog SECAP-a prikupljati i dostavljati potrebne podatke Županiji i REA-i Kvarner. Procelnik UO za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Ljudevit Krpan istaknuo je da se JOINT SECAP provodi u okviru Interreg Programa prekogranicne suradnje Italija- Hrvatska 2014.-2020. Ukupna vrijednost Projekta je 2,09 milijuna EUR, pri cemu se 85% sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projektni proracun Primorsko-goranske županije iznosi 205.315,00 EUR od cega je udio sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 174.517,75 EUR. U Projektu uz PGŽ sudjeluje 8 partnera iz Hrvatske i Italije, medu kojima su ustanove visokog obrazovanja, jedinice lokalne i regionalne samouprave, energetske agencije i organizacije civilnog društva. Vodeci partner na projektu je Sveucilište u Camerinu. Grad Opatija se rado ukljucio u ovaj projekt cilj kojeg je povecanje znanja i kapaciteta javnih vlasti na lokalnoj i regionalnoj razini na temu prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim podrucjima. Kao što je poznato, Grad Opatija je gotovo u potpunosti vezan uz turisticko i srodno gospodarstvo te je nama iznimno važno imati dugorocnu kvalitetnu strategiju održivog razvoja prostora usko vezanog uz obalni pojas. Vjerujem da cemo, kroz zajednicki Akcijski plan energetski održivog razvitka i planirane projektne aktivnosti, uspjeti na vrijeme se prilagoditi mogucim klimatskim izazovima, kazao je gradonacelnik Ivo Dujmic.  

Opatija