Potpisivanje Ugovora o sufinanciranju projekta Pomorskog centra Rijeka

Potpisivanje Ugovora o sufinanciranju projekta Pomorskog centra Rijeka

U sjedištu Primorsko-goranske županije župan Zlatko Komadina, gradonacelnik Grada Kastva Ivica Lukanovic, gradonacelnik Grada Opatije Ivo Dujmic i ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Cacic potpisali su Ugovor o sufinanciranju projekta Pomorskog centra Rijeka. DHMZ je kao nacionalna meteorološka i hidrološka služba dio svjetske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi pod okriljem Svjetske meteorološke organizacije (WMO). Sjedište DHMZ-a je u Zagrebu, a dijelovi DHMZ-a smješteni su u Zagrebu, Splitu, Rijeci te na 34 lokacija diljem RH gdje su smještene glavne meteorološke postaje i osam radarskih centara. Na inicijativu Radio Rijeke Primorsko-goranska županija, Grad Opatija i Grad Kastav, sufinancirat ce projekt Pomorskog centra Rijeka u 2015. godini s iznosom od ukupno 128.660 kuna (redovni materijalni troškovi rada obuhvacaju najamninu Gradu Rijeci, komunalnu naknadu i naknadu za uredenje voda, troškove za elektricnu energiju, plin, vodu, telefon, Internet, odvoz smeca, komunalni otpad, cišcenje stubišta, te za troškove Metroneta VPN.) Županija je preuzela sufinanciranje 50% (64.330 kuna) materijalnih troškova rada Pomorskog centra Rijeka, a gradovi Opatija i Kastav po 25% (po 32.165 kuna). “Misija hidrometerološke službe ostvaruje se kroz rad s korisnicima osluškujuci njihove potrebe. Župan Zlatko Komadina je odlucio da naš odnos bude dugotrajan, ne samo u medijskom dijelu nego i u gospodarskom, pomorskom službom i svim drugim segmentima koji ovise o klimi. Ovaj današnji ugovor, vidimo kao dobru odrednicu za još bolje i sadržajnije usluživanje korisnika na ovom podrucju,” rekao je ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Cacic. Na pitanje novinara hoce li  Platak dobiti hidrometeorološku stanicu u smislu razvoja nacionalnog turizma, ravnatelj je rekao da kao nacionalna služba podržavaju takvu ideju i spremni su pružiti svu strucnu pomoc i angažman oko održavanja uredaja. “Nakon današnjih razgovora dojma sam da je i Županija  spremna uložit u izgradnju meteorološke postaje na Platku sa svim mjernim uredajima koji su potrebni da bi informacija došla do korisnika,” rekao je ravnatelj. “Kao regionalna samouprava uz podršku Grada Kastva i Grada Opatije prepoznali smo inicijativu Radio Rijeke da se sprijeci gašenje Pomorskog centra Rijeka. Nama je cilj da u našem gradu i dalje postoji Pomorski centar, da u suradnji sa Radiom Rijeka i dalje slušamo prognozu za gradane sa ovog podrucja,” rekao je župan Zlatko Komadina. “Turisticka Opatija si ne možemo dopustiti da se ujutro, kada se sluša Radio Rijeka, ne cuje i Pomorski centar Rijeka jer ovo je jedan standard koji mi moramo održavati i na koji su moji sugradani navikli,” rekao je gradonacelnik Grada Opatije Ivo Dujmic. Pomorski centar Rijeka kvantitativno i kvalitativno pruža meteorološke usluge i informacije te je izuzetno važan i za Centar za traganje i spašavanje na moru. Izvor: www.pgz.hr

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija