Poziv na davanje mišljenja o inicijativi i prijedlogu o promjeni područja mjesnih odbora Vasanska, Punta Kolova, Centar I, Centar II, Volosko, Belveder, Ika i Oprič

Na temelju članka 88. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 25/09, 30/09- isp., 7/13, 3/18, 5/18- isp., 3/20 i 3/21) u postupku inicijative i prijedloga o promjeni područja mjesnih odbora Grada Opatije, Gradonačelnik Grada Opatije upućuje

POZIV NA DAVANJE MIŠLJENJA O INICIJATIVI I PRIJEDLOGU O PROMJENI PODRUČJA MJESNIH ODBORA VASANSKA, PUNTA KOLOVA, CENTAR I, CENTAR II, VOLOSKO, BELVEDER, IKA i OPRIČ

 1. Pozivaju se stanovnici s prebivalištem na području mjesnih odbora Vasanska, Punta Kolova, Centar I, Centar II, Volosko, Belveder, Ika i Oprič, na davanje mišljenja o inicijativi i prijedlogu o promjeni područja navedenih mjesnih odbora dana 1. listopada 2023. godine (nedjelja) u vremenu od 10,00 do 18,00 sati i to:
  • za građane koji imaju prebivalište na području mjesnih odbora Vasanska i Punta Kolova u prostorijama Mjesnog odbora Vasanska na adresi Joakima Rakovca 15, Opatija,
  • za građane koji imaju prebivalište na području mjesnih odbora Centar I i Centar II u prostoru Ville Antonio na adresi Vladimira Nazora 2, Opatija,
  • za građane koji imaju prebivalište na području mjesnih odbora Volosko i Belveder u gradskoj vijećnici Grada Opatije, na adresi M.Tita 3, Opatija,
  • za građane koji imaju prebivalište na području mjesnih odbora Ika i Oprič u prostorijama Mjesnog odbora Ika, na adresi Primorska 29, Ika.
 1. Mišljenje iz točke 1. ovog Poziva stanovnici će davati zaokruživanjem jednog od dva ponuđena odgovora: „suglasan sam“ i „nisam suglasan“ na listiću za davanje mišljenja, samo za onaj mjesni odbor na području kojega imaju prebivalište.
 2. Građani mogu pristupiti davanju mišljenja iz točke 1. ovog Poziva uz predočenje identifikacijske isprave (osobne iskaznice ili putovnice). Kao dokaz prebivališta građani mogu uz predočenje identifikacijske isprave predočiti i uvjerenje o prebivalištu.
 3. Osobni podaci građana koji pristupe davanju mišljenja (ime i prezime, OIB i adresa) prikupljat će se isključivo za potrebe provedbe davanja mišljenja i neće se koristi u druge svrhe.

Obrazloženje

Sukladno članku 88. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 25/09, 30/09-ispr., 7/13, 3/18, 5/18-ispr., 3/20 i 3/21, dalje: Statut) o inicijativi i prijedlogu za promjenu područja mjesnih odbora Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Na području Grada Opatije osnovano je 15 mjesnih odbora i to:

1.Mjesni odbor Opatija-Volosko, za dio naselja Opatija,

2.Mjesni odbor Opatija-Centar I, za dio naselja Opatija,

3.Mjesni odbor Opatija-Centar II, za dio naselja Opatija,

4.Mjesni odbor Opatija-Punta Kolova, za dio naselja Opatija,

5.Mjesni odbor Opatija-Tošina, za dio naselja Opatija,

6.Mjesni odbor Opatija-Belveder, za dio naselja Opatija,

7.Mjesni odbor Opatija-Vasanska, za dio naselja Opatija,

8.Mjesni odbor Opatija-Kosovo, za dio naselja Opatija,

9.Mjesni odbor Ičići, za naselje Ičići,

10.Mjesni odbor Poljane, za naselje Poljane,

11.Mjesni odbor Veprinac-Učka, za naselja Veprinac i M. i V. Učka,

12.Mjesni odbor Ika, za naselje Ika,

13.Mjesni odbor Oprič, za naselje Oprič,

14.Mjesni odbor Dobreć, za naselje Dobreć,

15.Mjesni odbor Pobri, za naselje Pobri.

Prema članku 73. stavku 2. Statuta područje i granice mjesnih odbora utvrđeni su zaključkom Gradskog poglavarstva o osnivanju mjesnih odbora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/95) za 14 mjesnih odbora te zaključkom Gradskog poglavarstva o osnivanju Mjesnog odbora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 9/99) za mjesni odbor Oprić. Dakle, ustroj mjesnih odbora na području Grada Opatije, kao oblik mjesne samouprave nije se mijenjao od 1999. godine odnosno na snazi je već 24 godine.

Činjenica je da je broj mjesnih odbora na području Grada Opatije relativno velik te da je potrebno razmotriti određeni vid reorganizacije u cilju racionalizacije broja mjesnih odbora na način koji bi osigurao bolju funkcionalnost, učinkovitost rada te kvalitetnije rješavanje pitanja od važnosti za stanovnike.

Pored toga, već su izvjesno vrijeme prisutna razmišljanja o promjeni ustroja mjesnih odbora (područja) kao i kvalitetnijeg reguliranja načina rada mjesnih odbora. Tako je primjerice Odbor za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća na sjednici dana 29. studenog 2022. godine raspravljao o funkcioniranju vijeća mjesnih odbora, a na sjednici dana 17. travnja 2023. godine o reorganizaciji rada mjesnih odbora Grada Opatije, na kojoj sjednici je usvojen prijedlog zaključka o smanjenju broja mjesnih odbora.

Na osnovu navedenog, pokrenuta je inicijativa za promjenu granica i područja za osam od sadašnjih 15 mjesnih odbora s prijedlogom njihova spajanja, vodeći računa da takvo „spajanje“ predstavlja logičnu i funkcionalnu cjelinu i čime bi bilo ustrojeno ukupno 11 mjesnih odbora.

Prema tom prijedlogu promijenila bi se područja sljedećih mjesnih odbora:

 

1.VASANSKA I PUNTA KOLOVA

a) područje sadašnjeg Mjesnog odbora Punta Kolova koje obuhvaća ulice:

– Antona Mihića, Antona Raspora, Dr. Maxa Josepha Örtela – brojevi 1, 3, 5 i 7, Maršala Tita – parni brojevi 198 do uključivo 236 i neparni 141 do uključivo 191, Nova cesta – neparni brojevi 123 do uključivo 131 i parni brojevi 212 do uključivo 258 te Stanka Jurdane

b) područje sadašnjeg Mjesnog odbora Vasanska koje obuhvaća ulice:

– Dr. Maxa Josepha Örtela – brojevi 2, 4, 9, 11, 13, 15 i 17,  Joakima Rakovca, Maršala Tita – parni brojevi 142 do uključivo 196 i neparni 111 do uključivo 139, Nova cesta – parni brojevi 152/1 do uključivo 210/a i neparni 105 do uključivo 119, Park Margarita, Put Slavići, Put Vrutki, Put za Plahuti, Stubište Baredi, Trg Vladimira Gortana, Velog Jože i Veprinački put

 koji bi se spojili u Mjesni odbor Vasanska – Punta Kolova u naselju Opatija koji obuhvaća ulice:

„Antona Mihića, Antona Raspora, Dr. Maxa Josepha Örtela, Maršala Tita – parni brojevi 142 do uključivo 236 i neparni 111 do uključivo 191, Nova cesta – neparni brojevi 105 do uključivo 131 i parni brojevi 152/1 do uključivo 258, Stanka Jurdane, Joakima Rakovca, Park Margarita, Put Slavići, Put Vrutki, Put za Plahuti, Stubište Baredi, Trg Vladimira Gortana, Velog Jože i Veprinački put“.

 

2. CENTAR I i CENTAR II

a) područje sadašnjeg Mjesnog odbora Centar I koje obuhvaća ulice:

– 9. rujna, Augusta Šenoe, Bože Milanovića, Dante Alighieria, Drage Gervaisa, Eugena Kumičića, Ive Kirigina, Jurja Dobrile, Križišće, Maršala Tita – neparni brojevi 55 do uključivo 109, parni brojevi 78 do uključivo 140/3, Mate Balote, Nikole Tesle, Nova cesta – neparni brojevi 69 do uključivo 103, Park Angiolina, Park svetog Jakova, Pave Tomašića, Poginulih hrvatskih branitelja, Radnička ulica, Stubište Borisa Papandopula, Stubište Dražica, Stubište dr. Vande Ekl, Stubište dr. Theodora Billrotha, Stubište Edite Stern, Stubište Miroslava Krleže 1, Svetog Florijana, Viktora Cara Emina, Vjekoslava Spinčića (osim kućnog broja 16 koji je na području Mjesnog odbora Belveder), Vladimira Nazora i Zert,

b) područje sadašnjeg Mjesnog odbora Centar II koje obuhvaća ulice:

– Borisa Želea, Emila Bošnjaka, Friedricha Juliusa Schülera, Jelenkin put, Mušićevac, Nova cesta – parni brojevi 68 do uključivo 152, Put u Bregi, Put za Trbuhovac, Stubište Joakima Pilata, Stubište Juliusa Glaxa, Stubište Marušinac, Stubište Valvasora, Stubište Vincenta od Kastva, Šetalište Carmen Sylve, Ulica palmi, Veprinačkog statuta i Vrutki

c) dio područja sadašnjeg Mjesnog odbora Belveder koje obuhvaća ulice:

– Prolaz Matka Brajše, Mileve Sušanj, Stubište Miroslava Krleže – brojevi 2, 3, 4, 5, 6 i 8,  Stubište Tomaševac 1 i 2, Nova cesta – neparni brojevi 61 do uključivo 67, Dr. Matka Laginje- neparni brojevi i Vjekoslava Spinčića 16.

koji bi se spojili u Mjesni odbor Centar u naselju Opatija koji obuhvaća ulice:

„ 9. rujna, Augusta Šenoe, Bože Milanovića, Dante Alighieria, Drage Gervaisa, Eugena Kumičića, Ive Kirigina, Jurja Dobrile, Križišće, Maršala Tita – neparni brojevi 55/1 do uključivo 109, parni brojevi 78 do uključivo 140/3, Mate Balote, Nikole Tesle, Nova cesta – neparni brojevi 61 do uključivo 103, parni brojevi 68 do uključivo 152, Park Angiolina, Park svetog Jakova, Pave Tomašića, Poginulih hrvatskih branitelja, Radnička ulica, Stubište Borisa Papandopula, Stubište Dražica, Stubište dr. Vande Ekl, Stubište dr. Theodora Billrotha, Stubište Edite Stern, Stubište Miroslava Krleže, Svetog Florijana, Viktora Cara Emina, Vjekoslava Spinčića, Vladimira Nazora, Zert, Borisa Želea, Emila Bošnjaka, Friedricha Juliusa Schülera, Jelenkin put, Mušićevac, Put u Bregi, Put za Trbuhovac, Stubište Joakima Pilata, Stubište Juliusa Glaxa, Stubište Marušinac, Stubište Valvasora, Stubište Vincenta od Kastva, Šetalište Carmen Sylve, Ulica palmi, Veprinačkog statuta, Vrutki, Prolaz Matka Brajše, Mileve Sušanj, Stubište Tomaševac, Dr. Matka Laginje- neparni brojevi .“

 

3. VOLOSKO I BELVEDER

a) područje sadašnjeg Mjesnog odbora Volosko koje obuhvaća ulice:

Andrije Štangera, Brajdica, Črnikovica, dr. Andrije Mohorovičića, dr. Ivana Poščiča – neparni brojevi 1 do uključivo 15a i parni brojevi 2 do uključivo 6, Nova cesta – neparni brojevi 27 do uključivo 35, Obala F. Supila, Put uz Dol  – neparni brojevi 1 do uključivo 17, te parni brojevi 2 i 4, Rikarda Katalinić Jeretova – neparni brojevi 1 do uključivo 31 i parni brojevi 18 do uključivo 24, Skradinj, Stubište Baredine – brojevi 1, 2, 4 i 6, Stubište Ivana Zavidića, Stubište Ljube Kuntarića, Stubište Rikarda Katalinić Jeretova, Stubište Stari put i Vološćanskih kapetana

b) dio područja sadašnjeg Mjesnog odbora Belveder koje obuhvaća ulice:

Dr. Matka Laginje – parni brojevi, Feliksa Peršića, Ive Kaline, Maršala Tita – neparni brojevi 1 do uključivo 53 i parni brojevi 2 do uključivo 76/4, Nova cesta – neparni brojevi 37 do uključivo 59, Stubište Adeline del Mestri, Stubište Lipovica, Stubište Starina, Stubište Škrbići i Šetalište Mate Tentora

koji bi se spojili u Mjesni odbor Volosko-Belveder u naselju Opatija koji obuhvaća ulice:

„Andrije Štangera, Brajdica, Črnikovica, Dr. Andrije Mohorovičića, Dr. Ivana Pošćića – neparni brojevi 1 do uključivo 15a i parni brojevi 2 do uključivo 6, Nova cesta – neparni brojevi 27 do uključivo 59, Obala Frana Supila, Put uz Dol  – neparni brojevi 1 do uključivo 17, te parni brojevi 2 i 4, Rikarda Katalinić Jeretova – neparni brojevi 1 do uključivo 31 i parni brojevi 18 do uključivo 24, Skradinj, Stubište Baredine – brojevi 1, 2, 4 i 6, Stubište Ivana Zavidića, Stubište Ljube Kuntarića, Stubište Rikarda Katalinić Jeretova, Stubište Stari put, Vološćanskih kapetana, Dr. Matka  Laginje – parni brojevi, Feliksa Peršića, Ive Kaline, Maršala Tita – neparni brojevi 1 do uključivo 53 i parni brojevi 2 do uključivo 76/4, Stubište Adeline del Mestri, Stubište Lipovica, Stubište Starina, Stubište Škrbići i Šetalište Mate Tentora.“

 

4. IKA I OPRIČ

a) područje sadašnjeg Mjesnog odbora Ika koje obuhvaća ulice:

– Antuna Brubnjaka, Borisa Zdrinšćaka, Emila Krajcara, Primorska, Put za brdo, Put Javorike, Stubište vrh Ike i Svetog Nikole 2 (ranije dio ulice Viktora Cara Emina 1, 1a do uključivo 1d)

b) područje sadašnjeg Mjesnog odbora Oprič koje obuhvaća ulice:

– Oprić, Konjsko, Put Biškupi, Put braće Honovića, Put Danijela Tominića, Put Oprić, Put Perišići, Lokva kbr. 47, 47a, 49, 50 i 56, Cvjetni put kbr. 12, 34. i 36 i Dobreć kbr. 14b i 15d/1

koji bi se spojili u Mjesni odbor Ika-Oprič u naseljima Ika i Oprič koji obuhvaća ulice:

„Antuna Brubnjaka, Borisa Zdrinšćaka, Emila Krajcara, Primorska, Put za brdo, Put Javorike, Stubište vrh Ike, Svetog Nikole 2 (ranije dio ulice Viktora Cara Emina 1, 1a do uključivo 1d), Oprić, Konjsko, Put Biškupi, Put braće Honovića, Put Danijela Tominića, Put Oprić, Put Perišići, Lokva kbr. 47, 47a, 49, 50 i 56, Cvjetni put kbr. 12, 34. i 36 i Dobreć kbr. 14b i 15d/1.“

 

Područja ostalih mjesnih odbora prema ovoj inicijativi i prijedlogu ostala bi nepromijenjena.

 

GRADONAČELNIK

Fernando Kirigin, mag. oec.

Opatija