Poziv na dostavu projektnih ideja – LAGUR Vela vrata

LAGUR Vela vrata započinje pripreme za izradu nove Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2021.- 2027.

Pozivaju se dionici s područja Grada Malog Lošinja, Grada Cresa, Općine Mošćenička Draga, Općine Lovran i Grada Opatije da podnesu projektne ideje koje će poslužiti kao temelj za izradu nove strategije razvoja lokalne ribarstvene zajednice i raspisivanje novih natječaja.

Obrazac za podnošenje projektnih ideja možete preuzeti, ispuniti i dostaviti na e-mail [email protected] do 20.9.2023.

LAGUR/FLAG Vela vrata neprofitna je organizacija koja djeluje na području Grada Malog Lošinja, Cresa i Opatije te na području Općina Lovran i Mošćenička Draga.

Organizacija je osnovana u svrhu provedbe lokalnog razvoja vođenog zajednicom odnosno kako bi lokalna zajednica svojim idejama i realizacijom istih potaknula smjer razvoja svog područja.

U razdoblju od osnivanja do danas, iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGURa Vela vrata za razdoblje 2014.- 2020. financirano je više od 40 projekata i dodijeljeno više od 1.450.000,00 €

U novoj financijskoj perspektivi 2021.-2027., iz Programa za ribarstvo i akvakulturu teže povući maksimalni iznos od oko 2 milijuna eura za provedbu projekata putem nove Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za naše područje.

Više informacija na Poziv na dostavu projektnih ideja – LAGUR Vela Vrata – Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (vela-vrata.hr)

Opatija