Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/06, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje

L I S T U  K A N D I D A T A

prijavljenih za radno mjesto viši stručni suradnik za informatiku u Upravnom odjelu za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

  1. K. M., 1988., Rijeka

Lista kandidata zaključena je s rednim brojem 1.

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem mrežne stranice i oglasne ploče Grada Opatije, upućuje

                      P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Poziva se osoba (s liste kandidata) koja se prijavila na natječaj za prijam u službu (1 izvršitelj m/ž, na neodređeno vrijeme) koji je objavljen dana 3. veljače 2023. g. u  “Narodnim novinama” broj 13/23, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Opatije, da pristupi u četvrtak- 23. veljače 2023. u 9:30 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa bit će obavljen intervju ukoliko osoba ostvari najmanje 50% bodova na testu.

Testiranje se sastoji od provjere znanja iz izvora objavljenih na mrežnoj stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 3. veljače 2023. godine.

Na testiranje je potrebno donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi identitet osobe neće moći pristupiti testiranju.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Tamara Pičuljan Bajt, dipl. iur., v.r.

Opatija