Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/06, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje

L I S T U  K A N D I D A T A

prijavljenih za radno mjesto savjetnik za proračun i računovodstvo u Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

  1. A.F., 1975., Opatija
  2. J.H., 1987., Opatija
  3. C.R.S., 1968., Ičići
  4. S.T., 1984., Viškovo
  5. I.T., 1994., Rijeka

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 5.

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem mrežne stranice i oglasne ploče Grada Opatije, imenovanim kandidatima upućuje

                    P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu (1 izvršitelj m/ž, na neodređeno vrijeme) koji je objavljen dana 7. travnja 2023. g. u  “Narodnim novinama” broj 39/23, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Opatije, da pristupe u srijedu – 10. svibnja 2023. u 10.00 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.

Testiranje se sastoji od provjere znanja iz izvora objavljenih na mrežnoj stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 7. travnja 2023. godine.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Leona Šustar, v.r.

Opatija