Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/06, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje

L I S T U  K A N D I D A T A

prijavljenih za radno mjesto viši stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

 

  1. N. B., 1981., Ičići
  2. D. B., 1994., Opatija
  3. S. Č., 1970., Rijeka

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 3.

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem mrežne stranice i oglasne ploče Grada Opatije, imenovanim kandidatima upućuje

 

                                                P O Z I V

                 na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu (2 izvršitelja m/ž, na neodređeno vrijeme) koji je objavljen dana 9. kolovoza 2023. g. u  “Narodnim novinama” broj 92/23, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Opatije, da pristupe u petak – 15. rujna 2023. u 9.00 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.

Testiranje se sastoji od provjere znanja iz izvora objavljenih na mrežnoj stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 9. kolovoza 2023. godine.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Vjekoslav Osojnak, mag. ing. aedif., v.r.

Opatija