Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – komunalni redar

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje

 

L I S T U  K A N D I D A T A

prijavljenih za radno mjesto referent- komunalni redar u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

  1. G.K., 1967., Lovran
  2. M.S., 1979., Rijeka
  3. M.V., 1992., Kastav

 

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 3.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa, putem web- stranice i oglasne ploče Grada Opatije, imenovanim kandidatima upućuje

                   P O Z I V 

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

     Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na oglas za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša (2 izvršitelja m/ž), na određeno vrijeme od tri mjeseca, koji je objavljen dana 26. svibnja 2021. g. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u ponedjeljak – 14. lipnja 2021. godine 8:15 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa, bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.

Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Grada Opatije dana 26. svibnja 2021. godine.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Intervju će biti sniman za potrebe provedbe postupka prijma u službu.

Tijekom provedbe pisanog testiranja i intervjua obvezna je upotreba zaštitnih maski.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa.

 

   PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

 Zoran Barbalić, bacc. admin. publ., v.r.

Opatija