Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – pročelnik Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje

L I S T U  K A N D I D A T A

prijavljenih za radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

  1. G.K., 1981., Matulji
  2. M.P.V., 1967., Rijeka
  3. M.R., 1976., Opatija
  4. M.R., 1987., Ičići

Lista kandidata je zaključena s rednim brojem 4.

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem mrežne stranice i oglasne ploče Grada Opatije, upućuje

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom (1 izvršitelj m/ž, na neodređeno vrijeme) koji je objavljen dana 22. srpnja 2022. g. u  “Narodnim novinama” broj 85/22, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Opatije, da pristupe u petak – 26. kolovoza 2022. godine u 14:00 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 90 minuta.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

U ponedjeljak, 29. kolovoza 2022. godine, rezultati pisanog testa bit će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Opatije. O rezultatu koji je kandidat ostvario na pisanom testu bit će  obaviješten i telefonskim putem, odnosno putem elektroničke pošte u slučaju nemogućnosti telefonskog kontakta.

U srijedu, 31. kolovoza 2022. godine, u vremenskom razdoblju od 12:00 sati do 16:00 sati,  bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testu.

Intervju će biti sniman za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Danijel Jerman, dipl. iur., v.r.

Opatija