Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – referent II za pisarnicu i arhiv

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/06, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje

L I S T U  K A N D I D A T A

prijavljenih za radno mjesto referent II- za pisarnicu i arhiv, u Upravnom odjelu za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

  1. K. B., 1994., Jurdani
  2. T. C. I., 1980., Matulji
  3. M. Ć., 1996., Kastav
  4. A. K. D., 1979., Opatija
  5. S. M. J., 1983., Rijeka
  6. S. M., 1966., Opatija
  7. E. Š., 1995., Matulji
  8. K. T., 1991., Rijeka

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 8.

Povjerenstvo za provedbu oglasa, putem mrežne stranice i oglasne ploče Grada Opatije, imenovanim kandidatima upućuje

                 P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na oglas za prijam u službu (1 izvršitelj m/ž, na određeno vrijeme) koji je objavljen dana 20. ožujka 2023. g. u  Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Opatije, da pristupe u utorak – 25. travnja 2023. u 9:00 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.

Testiranje se sastoji od provjere znanja iz izvora objavljenih na mrežnoj stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 20. ožujka 2023. godine.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Tamara Pičuljan Bajt, dipl. iur., v.r.

Opatija