Poziv na sjednicu Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

KLASA: 342-01/21-01/26
URBROJ: 2156/01-01-21-1
Opatija, 15.07. 2021.

 

P  O  Z  I  V

 Sazivam sjednicu Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja, koja će se održati  dana 19.07. 2021. godine u 13:30 sati, u prostorijama Gradske uprave, M. Tita 3, Opatija.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 D N E V N I    R E D
  1. Usvajanje zapisnika.
  2. Odlučivanje o zahtjevima za koje je zatražena dopuna.
  3. Razmatranje novih zahtjeva.
  4. Prijedlozi za unaprjeđenje rješavanja zahtjeva za dodjelu koncesijskih odobrenja u 2022. godini.
  5. Razno.

 

 

 

PREDSJEDNIK:

Dino Žigulić,v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija