Poziv na sjednicu Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

KLASA: 342-01/21/01-32
URBROJ: 2156/01-06/01-21-2
Opatija, 03.09.2021.

 

Slijedom Rješenja o razrješenju i izbora predstavnika Grada u Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja Gradskog vijeća Grada Opatije KLASA: 021-05/21-01/47 URBROJ: 2156/01-01-21-1 od 03.08. 2021. godine, sazivam

SJEDNICU
VIJEĆA ZA DODJELU KONCESIJSKIH ODOBRENJA
za utorak, 07.09.2021. godine u 14,30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije,
Opatija, M.Tita 3

DNEVNI RED:
  1. Izbor predsjednika i zamjenika Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja.
  2. Odlučivanje o zahtjevima stranaka.
  3. Razno

PROČELNIK:

Filip  Vlah, mag.iur., univ.spec.crim

Opatija