Poziv na sjednicu Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

KLASA:342-01/21/01-32
URBROJ:2156/01-06/01-21-1
Opatija, 31.08. 2021.

Slijedom Rješenja o razrješenju i izbora predstavnika Grada u Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja Gradskog vijeća Grada Opatije KLASA: 021-05/21-01/47 URBROJ: 2156/01-01-21-1 od 03.08. 2021. godine, sazivam

SJEDNICU

VIJEĆA ZA DODJELU KONCESIJSKIH ODOBRENJA

za petak, 03.09. 2021. godine u 14,30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije,

Opatija, M.Tita 3

 

 

DNEVNI RED
  1. Izbor predsjednika Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja.
  2. Odlučivanje o zahtjevima stranaka.
  3. Razno.

 

PROČELNIK:

Filip Vlah, mag.iur., univ.spec.crim

Priloženi dokumenti

Opatija