Pravomoćna presuda Visokog trgovačkog suda RH

 Visoki trgovacki sud Republike Hrvatske donio je pravomocnu presudu u sporu izmedu tužitelja Grada Opatije i tuženika KD Autotrolej. Rijec je o drugostupanjskoj presudi kojom je odbijena žalba Autotroleja i potvrdena prvostupanjska presuda Trgovackog suda u Rijeci u korist Grada Opatije od 11. prosinca 2017. Presudom se Autotroleju nalaže da u roku od 8 dana uspostavi vozni red na liniji 32 ( Rijeka-Opatija-Lovran-Mošcenicka Draga) važeci od 1. rujna 2014., na liniji 34 (Opatija-Volosko- Matulji-Rukavac-Veprinac-Ucka) te na liniji 37 ( Opatija-Pobri-Matulji- Kastav) važeci od 1. prosinca 2014., odnosno onaj vozni red koji je važio od tih datuma do 12. svibnja 2015., sukladno Ugovoru o pružanju usluga prijevoza na županijskim linijama koje prometuju na podrucju grada Opatije od 1. srpnja 2012. KD Autotrolej je, podsjecamo, 13. svibnja 2015. promijenio vozni red, a da prije toga za to nije tražio suglasnost Grad Opatije, što je Ugovorom bilo propisano, vec je o tome da ce reducirati vozne redove Grad obavijestio dopisom.  

Opatija