Predstavljen Prijedlog Proračuna za 2022. u iznosu od 188 milijuna 426 tisuća kuna

Gradonačelnik Fernando Kirigin sa suradnicama, zamjenicom Kristinom Đukić i pročelnicom UO za financije i društvene djelatnosti Tamarom Sergo, predstavio je Prijedlog Proračuna za 2022. koji iznosi 188 milijuna 426 tisuća kuna.

– Proračun je usmjeren na zadržavanje dostignutog standarda i kvalitete života u Gradu Opatiji, zadržavanje postignute razine komunalnog standarda kao i na poticanje razvojne strategije Grada. Glavne odrednice Proračuna očituju se u daljnjem zadržavanju financiranja svih dosadašnjih oblika pomoći i potpora stanovništvu i poduzetništvu te potpora projektima i aktivnostima udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba. Poslovanje Grada i dalje je opterećeno podmirenjem obveza nastalih u ranijim godinama s koje osnove je ostvaren manjak prihoda u 2019. u iznosu 18 i pol milijuna.  U 2020. i 2021.g. podmireno  je dvije trećine manjka, a preostala trećina odnosno 6 milijuna kuna bit će pokrivena u 2022. godini, kazao je gradonačelnik Kirigin.

Proračunom su planirana veća izdvajanja za naše umirovljenike. Naime, kao što sam najavljivao u svom predizborom programu, izmijenili smo Odluku o socijalnoj skrbi prema kojoj će naknade za umirovljenike biti usklađene s visinom mirovine, odnosno visinom mjesečnih prihoda pojedinog građana. Podigli smo cenzus mirovine za pomoć umirovljenicima s 3.000 na 4.000 kuna. Tako će visina pomoći za Uskrs i Božić biti regulirana prema kategorijama: 1.000 kuna godišnje za umirovljenike s mirovinom do 4.000 kuna, 1.200 kuna godišnje za umirovljenike s mirovinom do 3.000 kuna te 1.400 kuna godišnje za umirovljenike s mirovinom do 2.000 kuna. Novina je i u mogućnosti ostvarivanja pomoći za korisnike nacionalne naknade, koji nisu ostvarili pravo na mirovinu. Odlukom se uvodi i novina u vezi naknade za novorođenu djecu. Sada i strani državljani s boravištem u Opatiji pet i više godina ostvaruju pravo na naknadu za novorođeno dijete, kao i hrvatski državljani s prebivalištem od pet godina i više. Ostali podnositelji zahtjeva koji u Opatiji nemaju prebivalište ili boravište pet i više godina ostvaruju pravo na naknadu za novorođeno dijete u visini od 1.500 kuna, rekao je gradonačelnik.

– Smještaj djece u opatijski Dječji vrtić za roditelje ostaje besplatan za drugo i svako iduće dijete u obitelji za što će Grad iz Proračuna izdvojiti 1 milijun i 200 tisuća kuna. Treba naglasiti da ekonomska cijena smještaja u DV Opatija iznosi 3.474 kuna, dok roditelji samo za prvo dijete izdvajaju 650 kuna što predstavlja učešće od svega 18,7%, a ostalo financira Grad. Ukupno na godišnjoj razini iz Proračuna Grada izdvojit će se preko 12 milijuna i 300 tisuća kuna, što je za 800 tisuća kuna više nego u ovoj godini. Osnovni razlog tome je otvaranje novih jasličkih skupina u novom objektu vrtića u Veprincu koji je započeo s radom u rujnu ove godine. Nastavljamo sa sufinanciranjem nabavke udžbenika za naše školarce za koje smo namijenili sredstva u iznosu od 440 tisuća kuna, zatim stipendije učenicima i studentima u iznosu 1 milijun kuna. Želimo istaknuti da stipendije dajemo svim učenicima koji zadovolje kriterije. Za potrebe produženog boravka djece u našoj osnovnoj školi izdvojili smo dodatna sredstva kako bi zadovoljili propisane epidemiološke mjere na način da se ne formiraju heterogene skupine već da djeca iz istog razreda budu u jednoj skupini u produženom boravku. Napominjemo da je u pandemijskoj situaciji OŠ „R. K. Jeretov“ jedna od rijetkih u kojoj se organizira produženi boravak za učenike od 1. do 4. razreda, istaknula je zamjenica gradonačelnika Kristina Đukić.

– Proračunom za 2022. osigurali smo potpore i pomoći poduzetnicima u iznosu od 3 milijuna, od čega 2 milijuna i 450 tisuća kuna za mjere poticanja poduzetništva te pravno savjetovanje našim poduzetnicima kao jedna od novina koju uvodimo. Osim ove vrste poticaja, planirana su sredstva za nastavak projekta Start up inkubatora za kreativni turizam, što se većim dijelom financira iz bespovratnih sredstava EU fondova. Za različite manifestacije koje Grad organizira odnosno sufinancira, iz Proračuna ćemo osigurati 3 milijuna i 700 tisuća kuna, što je važno za kvalitetu društvenog života Opatijaca i ponudu koju nudimo turistima. Grad će značajna sredstva izdvojiti i za održavanje komunalne infrastrukture, preko 29 milijuna kuna. Održavanje komunalne infrastrukture trebalo bi se financirati prvenstveno iz prihoda od komunalne naknade koja iznosi svega 15 milijuna kuna, dakle ova razina naknade nije dovoljna za zadržavanje, odnosno povećanje razine komunalnog standarda koji žele svi građani Opatije, naglasio je gradonačelnik Kirigin.

Ukupna kapitalna ulaganja i ulaganja u komunalnu infrastrukturu u 2022.g. planiraju se u iznosu od 42 milijuna. Kao značajnije investicije izdvojili bismo modernizaciju javne rasvjete, izgradnju nerazvrstanih cesta, kao i sufinanciranje izgradnje zgrade Doma zdravlja. U planu je izgradnja SRC Poljane i Vatrogasnog doma, za koje se većim dijelom planira financiranje iz bespovratnih sredstava EU fondova. Svakako bih najavio i brojne strateške projekte za koje je planirana izrada projektne dokumentacije u 2022.g., a sama realizacija uslijedit će u narednim godinama. Ovdje bih izdvojio projekt izgradnje bazena, rekonstrukciju nogometnog igrališta i izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta, dogradnju zgrade osnovne škole, izgradnju garaže Volosko, Trga Slatina, stanogradnju za mlade te projekt uređenja centra Veprinca i Poljana. U financiranju većeg broja strateških projekata oslonit ćemo se na korištenje bespovratnih sredstava EU i nacionalnih fondova, s posebnim naglaskom na one projekte koji će podići kvalitetu društvenog života svih građana Opatije. Daljnjim ulaganjem u komunalnu infrastrukturu na cijelom području Grada Opatije stvaraju se uvjeti za podizanje kvalitete života lokalnog stanovništva, ali i doprinosi daljnjem podizanju vrijednosti Opatije kao cjelogodišnje turističke destinacije, zaključio je gradonačelnik.

Fotogalerija

Opatija