Preporuka Gradonačelnika

Na temelju clanka 44. Statuta Grada Opatije («Službene novine Primorsko goranske županije» broj 25/09, 30/09 – ispravak, 07/13, 3/18, 5/18 – ispravak i 11/18 – procišceni tekst), Gradonacelnik Grada Opatije, donosi                                                                PREPORUKA   Preporucuje se ducanima, ugostiteljskim objektima te drugim subjektima koji pružaju usluge i prodaju proizvode da prate upute nadležnih tijela te da sukladno tim uputama izvrše prilagodbe svog poslovanja, a s ciljem preventivnih mjera sprjecavanja zaraze COVID-19 virusom. Uprava Grada Opatije na potpunom je raspolaganju gradanima, no preporucuje se gradanima da svoje upite i poslove, koliko je to u najvecoj mjeri objektivno moguce, obavljaju putem sredstava daljinske komunikacije, kako bi se razina mogucnosti medusobne zaraze svela na najmanju mogucu mjeru. Preporucuje se svim udrugama, te slicnim organizacijama i pravnim osobama da privremeno obustave svoj rad, a u slucaju da to objektivno nije moguce, da svoj rad ogranice na nacin da se u najvecoj mogucoj mjeri umanji mogucnost medusobne zaraze ljudi COVID-19 virusom. Preporucuje se ugostiteljskim objektima da ogranice svoje radno vrijeme najkasnije do 20,00 sati, uz punjenost prostora maksimalno do 50% smještajnih mogucnosti. Preporucuje se nadležnim službama da gradanima omoguce veci broj kontakt brojeva dežurnih epidemiologa i dr., radi pojacane mogucnosti informiranja. Preporucuje se nadležnim službama da sukladno svojim ovlastima, a koje nemaju jedinice lokalne samouprave, informiraju fizicke i pravne osobe, kako i koje mjere poduzeti, sa svrhom sprjecavanja zaraze COVID-19 virusom. Preporucuje se Mjesnim odborima da se suzdrže od sazivanja zbora gradana, odnosno javnih okupljanja gradana. Sve ranije navedene preporuke vremenski traju do 31. ožujka 2020. godine, a o naknadnom vremenskom razdoblju odlucit ce se naknadno, ovisno o stanju stvari.                                                                                                                                    GRADONACELNIK                                                                                               Ivo Dujmic, ing.      

Opatija