Preporuka ugostiteljima o radnom vremenu od 0-24

   Prigodom božicnih i novogodišnjih blagdana, u razdoblju od 30. studenog 2018. godine do 02. sijecnja 2019. godine svim ugostiteljskim objektima preporuca se radno vrijeme od 00,00 do 24,00 sata, uz pridržavanje propisa o komunalnom redu te javnom redu i miru. Dopuštena razina buke ne smije prelaziti najviše dopuštene razine buke sukladno pozitivnim propisima.

Opatija