Preporuke Stožera Civilne zaštite PGŽ

  Slijedom trenutne situacije i poduzimanja svih neophodnih aktivnosti vezanih uz preventivne mjere, a kako bi se minimizirao daljnji tijek epidemije uzrokovane virusom COVID-19 na podrucju Primorsko – goranske županije, predlažem da se na podrucju cijele Republike Hrvatske provedu slijedece jedinstvene mjere i preporuke;   1.  Reducirati poslovne aktivnosti svih subjekata u gospodarstvu, gdje to poslovni proces dopušta, uz usmjeravanje obavljanja poslova od kuce ili na neki drugi nacin. 2.  Reorganizirati sve oblike javnog prijevoza uz ogranicavanje korištenja ukupnih smještajnih kapaciteta u prijevoznom sredstvu do najviše 50 % te poduzimanja neophodnih mjera zdravstvene zaštite. 3.  Izbjegavati napuštanje mjesta boravka osim kod opravdanih razloga, kao i izbjegavanje svih vrsta bliskih fizickih kontakata. 4.  Zatvoriti trgovacke objekte, ugostiteljske objekte i uslužne radnje osim trgovina prehrambenim i drogerijskim proizvodima, ljekarni i benziskih postaja. U trgovinama prehrambenim i drogerijskim proizvodima ograniciti broj osoba koje mogu istovremeno boraviti. 5.  Preporucuje se gradanima da lijecnicke preglede u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite (obiteljskim lijecnicima, stomatolozima, pedijatrima, ginekolozima) odgode i zamijene telefonskim konzultacijama s izabranim lijecnikom. Isto se odnosi i na prethodno narucene preglede kod ostalih specijalista. 6. Organizirati provedbu mjera usmjerenih na pomoc starijim i nemocnim osobama u suradnji Stožera civilnih zaštita jedinica lokalnih samouprava i gradskih društava crvenog križa uz uspostavu dežurnih telefona za prethodno navedenu namjenu.                                                                                                       N A C E L N I K                                                                                                  Marko Boras Mandic   

Opatija