Prerada voća u Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ

Pozivamo građane zainteresirani za preradu voća u objektu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj u Staroj Sušici da ispunjeni Zahtjev pošalju na adresu [email protected].

Preuzimanje zahtjeva za preradu voća.

  • Korisnici objekta za preradu voća mogu biti OPG, SOPG ili drugi pravni subjekt upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva. (Naziv dokumenta: preslika Rješenja o upisu u upisnik PG).
  • Korisnici objekta za preradu voća moraju imati registrirano sjedište ili prebivalište na području JLS koji je osnivač Centra. Osnivači Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije su gradovi Čabar, Delnice, Kastav, Vrbovsko, Novi Vinodolski, Bakar, Cres, Rab, Krk i Opatija te općine Brod Moravice, Čavle, Fužine, Jelenje, Klana, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska općina, Viškovo, Matulji, Omišalj, Lovran, Vrbnik, Baška, Mošćenička Draga, Punat, Kostrena i Lopar. (Naziv dokumenta: preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu ili Izvod iz sudskog registra).
  • Korisnici objekta moraju dokazati vlastitu proizvodnju sirovine koju planiraju preraditi u objektu. (Naziv dokumenta: preslika Zapisnika o uporabi poljoprivrednog zemljišta iz ARKOD-a kojim se dokazuje vlastita proizvodnja sirovine – voćnjak ili vinograd).

Više doznajte na stranicama Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ.

Opatija