Prezentirana studija i DPU Triestina

Prezentaciji su prisustvovali gradonacelnik Ivo Dujmic, zamjenica gradonacelnika Marina Gašparic, predsjednik Gradskog vijeca O'Brien Schlaunich te mnogobrojni zainteresirani gradani Icica. Grad Opatija prezentirao je radnu verziju DPU Triestina kojoj je prethodila Studija za to podrucje, a koju je izradio Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Prezentaciju je vodio Tomica Štivic iz gradskog odjela za prostorno uredenje, a DPU gradanima objasnio Tomislav Dolecki iz tvrtke CPA koja je izradila DPU. Podrucje Triestine obuhvaca oko 27 hektara, od toga se 17 odnosi na kopneni dio, koji je podijeljen na nekoliko cjelina. U istocnom dijelu zadržavaju se postojeci stambeni objekti, zona autokampa takoder ostaje, planira se gradnja malog hotela, teniski tereni ce se proširiti novim terenima i adekvatnim sadržajem, dok je središnji dio rezerviran za adrenalinski park i aquapark. Vizija narocito vodi racuna o maksimalnom ocuvanju okoliša, te zaštiti šumske vegetacije, posebno hrasta medunca, a podrucje bi u svim fazama trebalo ostati prepoznatljivo po arhitekturi koja prati zateceno prirodno bogatstvo.

Opatija