Prezentirano idejno rješenje obnove kupališta Lido – Jadran i uređenja plaže Lido

S obzirom na znacaj Opatije u turizmu, te na nužnost neprekidnog rada u razvoju ove turisticke destinacije, koja je bila i jest i kupališna destinacija,  oformljena je radna grupa u Gradu Opatiji. Cilj je bio putem struke, objektivno doci do optimalnog rješenja nacina obnove poznatoga kupališta i plaže Lido. Zakljucak je bio da Lido treba obnoviti u njegovom izvornom obliku, na mjestu na kojem je i postojalo, uz uredenje plaže. Prema ovoj polazišnoj osnovi, arhitekti su napravili idejno rješenje obnove kupališta i plaže Lido. Gradonacelnik Opatije Ivo Dujmic izjavio je kako je namjera obnoviti kupalište. Slijedeci korak je upucivanje prijedloga Primorsko-goranskoj županiji za raspisivanja natjecaja za dodjelu koncesije prema idejnom projektu obnove Lida i uredenja plaže, te predvidenim prostorom za smještaj izložbenih eksponata u zgradi kupališta, ukoliko za to bude mogucnosti. Uvjet za dodjelu koncesije je izrada idejnog projekta obnove kupališta i uredenja plaže Lido te njihova izgradnja u roku dvije godine od dobijanja koncesije. Ukoliko se uvjet o roku izgradnje ne bi ispoštovao, tada  koncesionar gubi pravo na koncesiju. Gradonacelnik Dujmic naveo je da je DORH zapoceo sa izvlaštenjem tvrtki korisnika pomorskog dobra, koje su se upisale kao vlasnici na tom pomorskom dobru, i izvlaštenje je na Lidu provedeno, a predstoji i na Slatini. Na prezentaciji su bili nazocni predstavnici Primorsko-goranske županije, opatijskih hotelskih kuca, turisticki djelatnici, predstavnici Fakulteta za menadžment u hotelijerstvu i turizmu, turistickih zajednica, predstavnici medija…

Opatija