Prijavite nesavjesne pojedince

Prijavite nesavjesne pojedince

   Grad Opatija poziva gradane Opatije te sve ostale ekološki osvještene pojedince, ako imaju saznanja o osobama koje nezakonito odbacuju otpad u okoliš (komunalni otpad na javnim površinama ili glomazni i drugi otpad na lokacijama koje za to nisu predvidene) da takve slucajeve prijave Gradu. Prijava može biti anonimna, a u slucaju da nije identitet prijavitelja nece se otkrivati.  Grad Opatija unaprijed zahvaljuje na prijavama nezakonitog odlaganja otpada te dostavi bilo kakvog dokaza o pociniteljima. Prema pociniteljima ce biti poduzete mjere izricanja novcanih kazni. Podsjecamo, zbrinjavanje nezakonito odbacenog otpada je najskuplje rješenje te Grad ovakvim mjerama, uz pomoc savjesnih gradana, nastoji racionalno trošiti javni novac.  

Opatija