Prijedlog Proračuna za 2021. – 204 milijuna i 928 tisuća kuna

Na konferenciji za novinare u Centru Gervais predstavljen je Prijedlog Proracuna za 2021. u iznosu od ukupno 204 milijuna 928 tisuca kuna. Glavne odrednice Proracuna ocituju se u daljnjem zadržavanju financiranja svih dosadašnjih oblika pomoci i potpora stanovništvu i poduzetništvu te potpora projektima i aktivnostima udruga i drugih pravnih i fizickih osoba koje apliciraju na Javni poziv. Grad Opatija ce i u sljedecoj proracunskoj godini zadržati sve oblike poticaja i pomoci, naglasio je zamjenik gradonacelnika Emil Priskic koji je pojasnio glavne odrednice Proracuna za iducu godinu: Za poticaje za novorodene u 2021. Grad Opatija ce izdvojiti milijun i 300 tisuca kuna. Kao što je poznato, smještaj djece u opatijski Djecji vrtic za roditelje ostaje besplatan za drugo i svako iduce dijete u obitelji. Treba naglasiti da ekonomska cijena smještaja u DV Opatija iznosi 3. 474 kuna, dok roditelji samo za prvo dijete izdvajaju 650 kuna što predstavlja ucešce od svega 18,7%, a ostalo financira Grad. Ukupno na godišnjoj razini iz Proracuna Grad ce izdvojiti gotovo 11 milijuna i 500 tisuca kuna, što je za 1 milijun i 800 tisuca kuna više nego u ovoj godini. Osnovni razlog tome je otvaranje novih jaslickih skupina u novom objektu vrtica u Veprincu koji ce se dovršiti u prvoj polovici 2021.g. Nastavljamo sa sufinanciranjem nabavke udžbenika za naše školarce za koje smo namijenili sredstva u iznosu 440 tisuca kuna, zatim stipendije ucenicima i studentima u iznosu 940 tisuca kuna. Želimo istaknuti da stipendije dajemo svim ucenicima koji zadovolje kriterije pa je tako broj korisnika stipendija znacajan – cak 88 u ovoj godini. Za potrebe produženog boravka djece u našoj osnovnoj školi izdvojili smo dodatna sredstva  kako bi zadovoljili propisane epidemiološke mjere na nacin da se ne formiraju heterogene skupine vec da djeca iz istog razreda budu u jednoj skupini u produženom boravku. Napominjemo da je u „novom normalnom“ OŠ „R. K. Jeretov“ jedna od rijetkih u kojoj se organizira produženi boravak za ucenike od 1. do 4. razreda. Briga za starije ostaje u Proracunu, odnosno pomoc za umirovljenike koji imaju mirovinu manju od 3.000 kuna (poklon za Božic i Uskrs od ukupno 1.000 kuna te dopunsko zdravstveno osiguranje). Za te potrebe planirano je u ukupno 2 milijuna i 500 tisuca kuna. Proracunom za 2021. osigurali smo potpore i pomoci poduzetnicima u iznosu od preko 5 milijuna 100 tisuca kuna, od cega 1 milijun i 600 tisuca kuna za mjere poticaja zapošljavanja, samozapošljavanja, otvaranja obrta i OPG-ova, sufinanciranje kamata po kreditima i troškova prijave na natjecaje za bespovratna sredstva EU ili nacionalnih fondova. Unatoc gospodarskoj krizi uzrokovanoj COVID-om-19, u ovoj godini otvoreno je ukupno 91 poslovnih subjekata. Osim ove vrste poticaja, planirana su sredstva u iznosu 1 milijun 500 tisuca kuna za provodenje projekta Start up inkubatora za kreativni turizam, što se vecim dijelom financira iz bespovratnih sredstava EU fondova. Kada govorimo o pomoci gospodarstvu za koje smo u 2020.g. izdvojili znacajna sredstva, naglašavamo da se pomoci nastavljaju i u sljedecoj godini. Grad Opatija ce izdvojiti 1 milijun kuna za nove mjere u vidu 30%-tnog oslobodenja od placanja komunalne naknade za prvih 5 mjeseci 2021. g. za one poduzetnike koji ce u tom periodu obavljati djelatnost. Pored toga, zakupcima gradskih prostora umanjit cemo trošak zakupnine za 50% za prvo tromjesecje 2021.g. što ce imati utjecaj na smanjenje prihoda Proracuna za cca 1 milijun kuna. Nakon što Gradsko vijece nije izglasalo uvodenje naknadi za rad clanovima Vijeca mjesnih odbora planirana sredstva za tu namjenu u 2021. preusmjerena su u komunalne akcije mjesnih odbora, tako da ce iduce godine svako od 15 opatijskih VMO-a imati na raspolaganju po 20 tisuca kuna više sredstava za svoje planirane akcije, kazao je Priskic. Za razlicite manifestacije koje Grad potpomaže Proracunom predlažemo izdvojiti 3 milijuna i 400 tisuca kuna, što je važno za kvalitetu društvenog života Opatijaca i ponudu koju nudimo turistima. Ukupna kapitalna ulaganja i ulaganja u komunalnu infrastrukturu u 2021.g. planiraju se u iznosu od 54 milijuna kuna. Više od 50% ulaganja planiramo financirati od pomoci iz EU i nacionalnih fondova, u iznosu od preko 29 milijuna kuna. Najveca planirana investicija u 2021. godini odnosi se na izgradnju Vatrogasnog doma za potrebe JVP Grada Opatije vrijednosti 58 milijuna kuna, kroz 2 godine, koja ce se 85% financirati iz sredstava europskih fondova, a za preostali dio investicije od 15% planirano je kreditno zaduženje Javne vatrogasne postrojbe. Ostali projekti koji se financiraju iz EU fondova su:  Start up inkubator, uredenje povijesnog škvera u Iki, uredenje prostora za Udrugu invalida, III. faza uredenja MOHO centra, uredenje Vile Angioline, Amerikanskih vrtova i rasadnika Angiolina. Kao znacajnu investiciju izdvojili bismo pocetak izgradnje dijela trece ceste Kuk- Kosovo koja ce se nastaviti u iducim godinama. Proracun Grada Opatije 2020. stabilan je i likvidan, istaknuo je Priskic. Prihodi Proracuna ostvaruju se prema planiranoj dinamici, a rashodi Proracuna izvršavaju se sukladno I. izmjenama Proracuna 2020. usvojenim u srpnju ove godine. Zaduženost Grada iznosi ukupno 9,44%, što je relativno niska razina zaduženosti, buduci da zakonski dozvoljena iznosi 20%. Napominjemo da Grad uredno izvršava sve svoje obveze, poštujuci ugovorene rokove placanja, odnosno Grad Opatija nema dospjelih obveza. Proracun Grada je izrazito pogoden posljedicama virusa COVID-19. Prihodi Grada osiguravaju se gotovo u potpunosti iz turisticke djelatnosti te s njima povezanim djelatnostima. Osim s COVID-19 krizom, poslovanje Grada optereceno je podmirenjem obveza nastalih u ranijim godinama s koje osnove je ostvaren manjak prihoda u 2019. u iznosu od 18 milijuna 469 tisuca kuna, a najveci dio manjka (81%) rezultat je neostvarenih prihoda od prodaje gradske imovine. Dio tog manjka u iznosu 6 milijuna 469 tisuca kuna pokrit ce se Proracunom za 2020., dok je preostalih 12 milijuna kuna potrebno pokriti u sljedece dvije proracunske godine. Prijedlog II. izmjena Proracuna za 2020. cemo uskoro uputiti Gradskom vijecu. Osnovna odrednica ovih izmjena je smanjenje ukupnog Proracuna za iznos od 34,4 milijuna kuna, odnosno smanjenje sa 185,5 na 151,1 milijun kuna. Dva su osnovna razloga smanjenja Proracuna. Prvi je pomicanje nekoliko projekata koji se sufinanciraju iz bespovratnih sredstava EU ili nacionalnih fondova, ukupne vrijednosti 31,9 milijuna kuna, u sljedecu 2021 jer još nisu zakljuceni ugovori. Drugi razlog je smanjenje ulaganja u rekonstrukciju ceste u Icicima za 2,1 milijun kuna i prijenos tog iznosa u Proracun za 2021. Rijec je o rekonstrukciji ceste koja se financira od strane investitora. Doznali smo i da ce novi vlasnik opatijske hotelske tvrtke Liburnia Rivijera Hoteli d.d. uskoro javnosti predstaviti najavljenu strategiju razvoja destinacije Opatijske Rivijere od koje i Grad Opatija ocekuje boljitak za cjelokupno gospodarstvo grada kao i za lokalnu zajednicu, kazao je zamjenik Priskic. Osvrnuo i na medijski istup predsjednika GV-a Fernanda Kirigina kojim je istaknuo svoju ulogu u donošenju poticajnih mjera za opatijske gospodarstvenike koje ce biti na snazi pocetkom 2021. godine. Mjere su izglasane na Gradskom vijecu ovoga utorka. Cinjenica je da su svi prisutni vijecnici podržali taj prijedlog, no izvorna je ideja gradonacelnikova te nije potrebno u predizborne svrhe prisvajati zasluge, istaknuo je Priskic. Prema današnjim podacima epidemiološke službe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo – ispostava Opatija u posljednja 24 sata potvrdeno je 7 slucajeva oboljelih od COVIDA- 19. Trenutno je na podrucju Opatije 69 aktivnih slucajeva, izvijestila je zamjenica gradonacelnika i nacelnica Stožera civilne zaštite Grada Opatije Vera Anicic. Za iducu godinu Proracunom je planirano osigurati potrebna sredstva za Civilnu zaštitu Grada Opatije u iznosu od 224 tisuce kuna. Ove smo godine za te namjene imali na raspolaganju 131 tisucu kuna. Suoceni s pandemijom koronavirusa, za koju u pocetku nismo ni znali što nam donosi, vec 9 mjeseci svakodnevno aktivno djelujemo kroz Stožer civilne zaštite te tako planiramo povecan iznos za Civilnu zaštitu usmjeriti u daljnju nabavku svih potrebnih zaštitnih sredstava. Ne znamo što nam 2021. godina donosi, no, u nadi da ce pandemija doci svome kraju, uz najave znanstvenika o skorom stavljanju cjepiva u opticaj, spremni smo za daljnje izazove. Ovih dana intenzivno pripremamo preseljenje testiranja na Covid -19 u Opatiji na novu, bolju lokaciju kojoj ce moci lakše pristupiti i teže pokretne osobe te koja ce u zimsko vrijeme biti adekvatnije organizirana. Namjeravamo postaviti kontejner na lokaciju parkinga ex Hotela Zagreb, u dogovoru s LRH d.o.o. Kontejner ce biti otvorenog tipa, sukladno pravilima za obavljanje testiranja. Preseljenje se može ocekivati u iducem tjednu. Još jednom pozivam sugradanke i sugradane na odgovorno ponašanje u danima koji slijede te da si uljepšaju kraj godine posjetom našem Najljepšem Adventu uz more i da uživaju u njemu, zakljucila je Anicic.

Opatija