Primorsko-goranska županija potpisala ugovor o darivanju zemljišta za gradnju Doma zdravlja s DUUDI-jem

Primorsko-goranska županija potpisala ugovor o darivanju zemljišta za gradnju Doma zdravlja s DUUDI-jem

U sjedištu Primorsko-goranske županije župan Zlatko Komadina i predstojnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom Tomislav Boban potpisali su Ugovor o darovanju nekretnine u svrhu izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Opatija. Primorsko-goranska županija je od Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom zatražila darovanje k.c.br. 385/5, upisane u z.k.ul. 362, k.o. Volosko, površine 4961 m2 na kojoj se planira izgradnja Doma zdravlja Ispostave Opatija. Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija i Ministarstva zdravlja, donijelo je dana 18. srpnja 2016. godine Odluku o darovanju predmetne nekretnine Primorsko-goranskoj županiji. Nekretnine se mogu darovati u svrhu ostvarenja projekata koji su od osobitog znacaja za gospodarski razvoj ili realizaciju projekata koji su od opceg javnog ili socijalnog interesa. Prethodno je za istu svrhu, od Grada Opatije, Primorsko-goranska županija primila darovanje k.c.br. 385/2, k.o. Volosko, površine 2358 m2. Županijska skupština je donijela Odluku o prihvatu darovanja na sjednici ŽS 29. rujna 2016.g. Tržišna vrijednost nekretnine iznosi 9.520.000,00 kuna.           Primorsko-goranska županija se obvezuje darovanu nekretninu privesti namjeni Ugovora u roku od 5 godina od dana sklapanja Ugovora. Potpisivanju su prisustvovali i gradonacelnik Opatije Ivo Dujmic te ravnatelj Doma zdravlja PGŽ Boris Ritoša.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija