Priopćenje za javnost Nove Liburnije d.o.o.

Clanovi Skupštine društva Nova Liburnija d.o.o.: gradonacelnik Grada Opatije Ivo Dujmic, nacelnik Opcine Lovran Bojan Simonic, nacelnik Opcine Matulji Mario Cikovic i nacelnik Opcine Mošcenicka Draga Riccardo Staraj krajem rujna su na poziv Petera Lürssena, predstavnika Zaklade Holster Privatstiftung, posrednog vecinskog vlasnika hotelske kuce Liburnia Riviera Hoteli d.d., održali radni sastanak na kojem su sudjelovali i predsjednik Uprave LRH d.d. Heimo Waldemar Hirn i clan Uprave Johannes Böck. Rijec je o prvom sastanku s predstavnikom novog vlasnika LRH d.d. Peterom Lürssenom od kada je tvrtka Gitone Adriatic d.o.o. kupila vecinski udjel u LRH d.d. u srpnju prošle godine. Gospodin Lürssen i Uprava tom su prilikom clanovima Skupštine društva Nova Liburnija d.o.o., ujedno i celnicima lokalne samouprave, predstavili poslovne i razvojne planove vezane uz razvoj Opatijske rivijere kao jedinstvene, svjetski prepoznate destinacije. Njihov je cilj, naglasili su, urediti hotelske kapacitete u skladu s bogatom turistickom baštinom Opatije te dodatno podignuti kvalitetu ponude destinacije. Gospodin Lürssen oduševljen je cijelom Opatijskom rivijerom, koja mu je donedavno osobno bila potpuno nepoznata, te je naglasio kako smatra da cijelu destinaciju treba još više predstaviti turistickom tržištu. U tome ocekuju suradnju i podršku lokalne zajednice, koja je istodobno i kljucni dionicar LRH d.d. putem tvrtke Nova Liburnija d.o.o. s 25 % + 1 dionicom. Istaknuli su i kako su otvoreni za suradnju i ulaganja u lokalne zajednice te za ukljucivanje u javne projekte. Uprava LRH d.d. intenzivno privodi kraju strategiju poslovnog razvoja koju ce, kada bude zgotovljena, predstaviti i Novoj Liburniji d.o.o. i široj javnosti. Na sastanku je zakljuceno kako je jako važno nastaviti s uspostavljenom komunikacijom te da ce Uprava najvece opatijske hotelske kuce nastaviti redovito obavještavati Novu Liburniju d.o.o. te Grad Opatiju i opcine Lovran, Matulji i Mošcenicka Draga o svojim poslovnim planovima u kojima ce voditi brigu i o dobrobiti lokalne zajednice. Kao clanovi Skupštine društva Nova Liburnija d.o.o. te istodobno i kao celnici Grada Opatije, opcina Lovran, Matulji i Mošcenicka Draga izražavamo zadovoljstvo održanim sastankom te ocekujemo što skorije ostvarivanje zacrtanih planova razvoja Opatijske rivijere i dizanja destinacije na višu razinu.                                                                  NOVA LIBURNIJA D.O.O.                                                              

Opatija