Program učenja kineskog jezika potencijal je gospodarskog razvoja grada

Program učenja kineskog jezika potencijal je gospodarskog razvoja grada

Na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Iki održana je konferencija za medije na kojoj su sumirani konkretni rezultati pokrenutih programa ucenja kineskog jezika, a svoje iskustvo javnosti prenio je Marko Horvat, polaznik ovog programa, koji je iskoristio i stipendiju veleposlanstva NR Kine te proveo godinu dana u Kini, uceci na tamošnjem sveucilištu kineski jezik. Rijec je inace o programu ucenja kineskog jezika koji omogucuje Grad Opatija u suradnji sa ovim Fakultetom. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija uspostavio je suradnju s Veleposlanstvom  NR Kine i Gradom Opatija s ciljem organiziranja obrazovnih programa iz podrucja kineskog jezika i kineske kulture, kako bi se pojacala suradnja na podrucju visokoga obrazovanja izmedu NR Kine i Republike Hrvatske. Temeljem dosadašnje uspješne suradnje studentima FMTU Veleposlanstvo NR Kine osiguralo je boravak na stipendiji u NR Kini. U cetvrtak, 21. rujna 2017. godine, na FMTU je održana press konferencija na kojoj su predstavljena iskustva studenta marka Horvata koji je  godinu dana proveli u toj dalekoj zemlji. Press konferenciju je otvorila Dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, prof. dr. sc. Dora Smolcic Jurdana, istaknuvši važnost Kine kao receptivne ali i emitivne destinacije. U procesu obrade i približavanja tom tržištu, današnjim studentima su nužna specificna znanja o toj dalekoj kulturi i njezinim posebnostima. U tom kontekstu, Dekanica je najavila plan integriranja izbornog kolegija iz ovoga podrucja u nastavni plan Fakulteta, ali i inicijativu provedbe više ciklusa seminara na istu temu u korist gospodarstvenika i drugih zainteresiranih pojedinaca. Konkretan poticaj za realizaciju ove suradnje dao je Grad Opatija koji je inicirao i sufinancirao cijeli projekt s jasnom strategijom da bude i ostane sveucilišni grad medunarodne prepoznatljivosti, istaknuo je na press konferenciji gradonacelnik Ivo Dujmic. Voditeljica programa kineskog jezika, izv. prof. dr. sc. Ines Milohnic, predstavila je programe cjeloživotnog ucenja kineskog jezika, koji su na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  zapoceti u studenom 2015. godine. Rijec je o programima: Kineski jezik u turizmu za pocetnike i Poslovno komuniciranje na kineskom za pocetnike, a koje je kroz cetiri ciklusa uspješno završilo ukupno 120  polaznika koji dolaze iz turisticko-ugostiteljske prakse i iz redova studenata Fakulteta. Programi su interdisciplinarnim buduci da predvidaju usvajanje kineskog jezika, pri cemu se osim usvajanja jezicnih znanja usvajaju znanja iz kulturno-povijesne baštine, obicaja, baštine turisticke destinacije ali citav niz dodatnih aktivnosti poput pisanja imena kineskim slovima, vještine korištenja kineskih štapica za jelo, igra Go, origami, kineska kaligrafija kistom itd. Fakultet se posebno ponosi polaznicima programa koji su dobili stipendiju Veleposlanstva NR Kine. Bogato jednogodišnje iskustvo boravkom u Kini predstavio je Marko Horvat, diplomant FMTU i korisnik stipendije Veleposlanstva NR Kine. Horvat svoj boravak u Kini opisuje kao znacajnu životnu odluku, kada je kao student FMTU prepoznao priliku i prijavio se na program ucenja kineskog jezika. Osim što je ovladao jezikom te stekao nova poznanstva, kao posebno zanimljivo iskustvo istaknuo je velike posebnosti ove daleke istocne zemlje. U protekloj godini na Fujian Normal University, Fuzhou stipendiju su koristila tri studenta FMTU, dok im se u akademskoj godini 2017/2018. pridružuju još cetiri studenta. Naznaceno je da su u tijeku upisi za novi tecaj ucenja kineskog jezika na ovom Fakultetu.

Opatija