Promocija interpretacijskih ploča Opatijske kolajnice

Promocija interpretacijskih ploča Opatijske kolajnice

U deset opatijskih gradskih perivoja postavljene su interpretacijske ploce koje predstavljaju tematski put Opatijska kolajnica. Današnjim simbolicnim obilaskom Parka sv. Jakova i Parka Angiolina prezentiran je ovaj važan dio projekta Opatijska kolajnica kao i nova mrežna stranica projekta. U obilasku su sudjelovali gradonacelnik Ivo Dujmic sa suradnicima, zamjenica župana PGŽ Marina Medaric, direktorica TZ grada Opatija Suzi Petricic, autorica projekta Koraljka Vahtar Jurkovic i predsjednica Udruge turistickih vodica Liburnia Nasrin El Gharni. U središnjem je dijelu svake ploce naziv pojedinacnog perivoja i dodanog lajtmotiva. Slijeva je brojcana oznaka toga perivoja umetnuta u sredinu logotipa Opatijske kolajnice koji cini devet stiliziranih kamelija povezanih u krug i jedna veca središnja kamelija. Logo predstavlja svih deset perivoja Kolajnice, s time da središnja veca kamelija predstavlja Park Angiolinu, kao najstariji i najveci opatijski perivoj. S desne strane zaglavlja je naziv tematskog puta ispisan secesijskim stilom kako bi na prvi pogled bilo jasno da njegovi zaceci sežu u razdoblje s kraja 19. i pocetka 20. stoljeca – „zlatno“ razdoblje razvoja Opatije kao prvoga klimatskoga ljecilišta na istocnoj obali Jadrana, iz kojega razdoblja datiraju i najvrjednija ostvarenja opatijske perivojne arhitekture. Pri dnu je popis biljnih vrsta u tom perivoju. Ukoliko je taj popis bio prevelik za plocu, dostupan je u QR-kodu s donje desne strane ploce. Na lijevoj strani su fotografije najvažnijih gradevina ili biljnih vrsta u tom perivoju, s dodatnim tekstom pojašnjenja o gradevini i/ili biljci. U desnom je dijelu karta smještaja svih perivoja u Opatijskoj kolajnici, s posebno oznacenim perivojem u kojem se posjetitelj nalazi. Svi su perivoji na karti oznaceni brojevima od 1 do 10 u smjeru kazaljke na satu, polazeci od Parka Angiolina (nosi broj 1), pa do perivoja Bulgaria (nosi broj 10). Brojevi perivoja su: 1. Park Angiolina, 2. Park sv. Jakova, 3. Perivoj Slatina, 4. Perivoj Esperia, 5. Amerikanski vrtovi, 6. Park Margarita, 7. Perivoj Imperial, 8. Perivoj u Ulici Vladimira Nazora, 9. Park Drage Gervaisa i 10. Perivoj Bulgaria. Ovakav nacin pridruživanja brojeva pojedinim perivojima omogucava posjetitelju prošetati po svim perivojima povezanim u jedinstvenu kolajnicu. Ispod karte je tlocrt perivoja s važnijim perivojno-arhitektonskim gradevinama, legendom i presjekom. Sve su ploce dvojezicne – hrvatsko-engleske, a jezici se razlikuju bojom. Autorica koncepcije i tekstova interpretacijskih ploca je izv. prof. dr. sc. Koraljka Vahtar-Jurkovic, autorica projekta OPATIJA PARK 2020 i Opatijske kolajnice. Autori fotografija su Damir Fabijanic, Vasja Pinzovski i Marko Randic. Kartografske prikaze smještaja te tlocrte i presjeke perivoja izradila je Jasna Doricic. Ploce je oblikovala Glosa d.o.o. Autorica dizajna ploca je Jasminka Maržic Kazazi, a za engleski je prijevod zaslužan Neven Ivanic. Ploce su izradene u IP studiju iz Lovrana. Interpretacijske ploce Opatijske kolajnice prati i prva faza nove mrežne stranice. Mrežna stranica opatijskakolajnica.opatija.hr je zamišljena na nacin da prati tiskano izdanje vodica opatijskim gradskim perivojima na interaktivan nacin i zainteresira posjetitelja za šetnju Opatijskom kolajnicom. Boje i grafike prate temu vodica, a logo projekta je istaknut u svim važnijim elementima preglednika i stranice. Internetska stranica osim opisa perivoja, biljnih vrsta i galerije slika, objavljuje podatke o aktivnostima na projektu OPATIJA PARK 2020, ali i tekstove te druge priloge u medijima na temu Opatijske kolajnice. Stranica koju je dizajnirala i izradila Francesca Gržinic Kuljanac, viša strucna suradnica za informaticku podršku Grada Opatije je responzivna, odnosno prilagodena pregledu na bilo kojoj vrsti uredaja. Stranica u prvoj fazi ima opise dva najvažnija opatijska perivoja – sv. Jakov i Angiolina, a uskoro ce imati detalje o svim preostalim opatijskim perivojima te ce biti prevedena na engleski jezik.

Opatija