Rad gradske uprave

Gradska uprava Grada Opatije ce od 11. svibnja 2020. raditi u punom obimu, odnosno ukida se dosadašnji rad službenika i namještenika u dvotjednim smjenama koja je na snazi od 20. ožujka 2020. uslijed epidemije bolesti COVID-19. No, obzirom da su protuepidemijske mjere i dalje na snazi za vrijeme trajanja epidemije službenici gradske uprave nece neposredno raditi sa strankama, osim ako je to nužno za obavljanje pojedinog specificnog posla, uz prethodni dogovor i najavu nužnom osoblju. U slucajevima prijema stranaka obvezan je razmak izmedu sudionika od 2 metra.   Stranke se mogu obratiti gradskoj upravi pisanim putem, slanjem pismena poštom, faxom ili putem e-mail adresa te telefona pojedinih službenika Grada Opatije objavljenih i dostupnih na službenim stranicama Grada.    

Opatija