Radne bilježnice za osnovnoškolce i poklon bon za srednjoškolce

Grad Opatija u školskoj godini 2020./2021. osigurat ce sredstva za nabavku obrazovnih materijala (primarno radnih bilježnica za obvezne predmete) tako što ce svi ucenici nižih razreda (I.-IV.) dobiti jednokratnu pomoc u visini od 300 kuna, a viših razreda (V.-VIII.) po 500 kuna. Pravo na ovaj oblik pomoci imaju sva djeca s prebivalištem na podrucju Grada Opatije, uz uvjet da barem jedan (1) roditelj takoder ima prebivalište na podrucju Grada Opatije, a da je škola koju ucenik pohada na podrucju Primorsko-goranske županije. Roditelji se tako sami mogu pobrinuti za narudžbu radnih materijala, a financijska pomoc bit ce osigurana nakon usvajanja Rebalansa Proracuna za 2020. godinu. Osigurana su i sredstva za sufinanciranje troškova udžbenika za ucenike srednjih škola. Pravo na ovaj oblik pomoci imaju srednjoškolci s prebivalištem na podrucju Grada Opatije koji pohadaju srednju školu u RH. Visina pomoci iznos 750 kuna, a isplacuje se jednokratno. Obrasci zahtjeva bit ce dostupni na mrežnim stranicama Grada Opatije u razdoblju od 31. kolovoza do 25. rujna 2020.godine. Isplata pomoci uslijedit ce po obradi svih pristiglih zahtjeva. Napominjemo da ucenici koji ponovno upisuju isti razred, nemaju pravo na ovaj oblik pomoci.

Opatija