Raspisuje se Javno nadmetanje za izgradnju Kulturno turističkog centra u Opatiji

Grad Opatija uputio je u cetvrtak,19. veljace u objavu Javno nadmetanje za izgradnju Kulturno turistickog centra u Opatiji (KTC). Zainteresirani izvodaci cjelokupnu dokumentaciju za nadmetanje moci ce preuzeti  putem Oglasnika javne nabave, dok ce javni poziv za nadmetanje za izgradnju KTC-a u Opatiji  biti objavljen u petak, 20.veljace i na www.opatija.hr, a nakon objave u Oglasniku javne nabave. Ovime zapocinju konkretne aktivnosti na izgradnji drugog kapitalnog objekta Grada Opatije koji se realizira u posljednje cetiri godine. Tocnije, jedan od cetiri glavna razvojna stupa novog lica Opatije, kako je to nedavno sumirao gradonacelnik Ivo Dujmic u izjavi za medije, na cijoj se realizaciji ustrajno radi ulazi u sljedecu fazu realizacije ovog projekta – fazu izgradnje.

Opatija